Home Insights Vad är Unified Namespace (UNS)?

Vad är Unified Namespace (UNS)?

Unified Namespace, förkortat UNS, är ett sätt att underlätta tillgänglighet, underhåll och administration av data från alla dina maskiner och system. Målet är att skapa en konsekvent namnstruktur för alla signaler och datakällor och publicera dessa på en central plats. Data blir tillgänglig för alla resurser, applikationer och system som behöver denna data utan att skapa direkta punktförbindelser mellan varje system och datakälla. UNS möjliggör total överblick och underlättar för alla användare att hitta och kunna använda rätt data.

Begreppet blev först använt av Walker Reynolds, IIoT & Industry 4.0 Solution Architect. De senaste åren har han blivit ett välkänt namn i branschen som “Thought Leader”.

Hur fungerar Unified Namespace?

Ryggraden i UNS är ett standardiserat IIoT-protokoll, exempelvis MQTT, där alla dina system kommunicerar med varandra. All data blir publicerat på en central plats och alla händelser blir kategoriserade så att de är logiskt strukturerade utifrån tillhörighet och funktion. De system som inte är IIoT-förberedda ansluts till ett system som bryggar, strukturerar och publicerar data till MQTT. Från samma centrala plats prenumererar system på den information som är relevant för dem och de blir uppdaterade med händelser och data som de behöver.

I en produktionsmiljö innebär det att utrustning på fabriksgolvet, såsom sensorer, maskiner, PLC och SCADA, publicerar data till UNS. Affärssystem som MES, underhållssystem och molnlösningar prenumererar på denna data. Sedan använder de informationen för att göra ändringar, och i vissa fall publicerar de data tillbaka till UNS. Du ser sedan ditt data visualiserat i ett dashbord-verktyg.

Unified Namespace, struktur

När man bygger ett UNS är det vanligt att man använder ISA95 som utgångspunkt för kategorisering, för att få alla enheter i hierarkin att presentera strukturerad information. Det viktiga är att strukturen du bygger speglar företagets verkliga struktur. I UNS kan data från olika källor standardiseras och kontextualiseras, så att de får samma namnstruktur. För att göra detta kan man använda en DataOps-lösning, såsom HighByte Intelligence Hub.

Fördelar med Unified Namespace
Unified Namespace: Dataåtkomst
Bättre dataåtkomst

”A single source of truth” för all data och information i företaget. Alla användare kan hitta den data de behöver på en enda plats.

 

Unified Namespace: bättre skalbarhet
Enklare skalbarhet

Du kan enkelt och snabbt implementera nya system i UNS. Det blir också enklare och billigare att underhålla befintliga system.

Unified Namespace: Snabbare Time-to-Value
Snabbare Time-to-Value

Lägg mindre tid och kostnader på att samla in och standardisera data och kom igång med digitaliseringsinitiativ snabbare.

Traditionell arkitektur vs. UNS

För att förstå vikten och utvecklingen av Unified Namespace så behöver vi backa bandet ett antal år. Den traditionella industriella arkitekturen (vänster figur nedan) blev utvecklad under 1990-talet och har varit använd sedan dess. Majoriteten av befintliga system har modellerats enligt denna traditionella pyramidformade nätverks- och systemstruktur, allt beroende på man då såg varje fabrik som en egen ö.

Rent tekniskt så innebär modellen att olika enheter är uppdelade på hierarkiska nivåer, Cloud-miljön är längst upp och PLC:er befinner sig i botten. Varje nivå kopplas samman med hjälp av punkt-till-punkt-anslutningar. Nivåerna ska inte kommunicera med andra nivåer, förutom de som är direkt över eller under sig själv. Denna arkitektur fungerade bra när PC-baserad styrning blev introducerad och under decennierna som följde.

Klassisk arkitektur jämfört med Unified Namespace

I dagens industriföretag ställer den traditionella arkitekturen dock till problem. Du måste förenkla data mellan varje lager, vilket gör att du riskerar att förlora viktig information och fatta beslut på fel grunder. Dessutom lägger punkt-till-punkt-integrationer mer belastning på nätverket för varje ny integration som du lägger till.

Med Unified Namespace är all data tillgänglig på samma plats och alla system kan både publicera och prenumerera på data. Detta säkerställer bättre dataflöde genom hela företaget. Dessutom publicerar du bara varje datapunkt en gång, så belastningen på nätverket minskar.

Varför ska du använda Unified Namespace?

Vi ser en enorm ökning av industridata och ökningen kommer att bli ännu större under de kommande åren. Detta erbjuder både möjligheter och utmaningar för tillverkningsindustrin.

En av utmaningarna vi står inför är den enorma belastningen som den ökade mängden data kommer att ha på nätverket. Redan idag skickas stora mängder ostrukturerad data till molnlösningar, utan en plan för hur detta ska utnyttjas. Resulatet är energikrävande och leder till betydande CO2-utsläpp. Med UNS får du istället möjlighet att modellera datan redan vid insamlingen och därigenom minska mängden data som du skickar vidare till molnlösningar.

Det första steget till att kunna fatta datadrivna beslut och optimera produktionsprocessen är tillgång till data. Som tidigare nämnts leder traditionell arkitektur till att data förenklas, och beslutsunderlaget kan bli felaktigt. Med Unified Namespace samlar du all data på ett ställe, vilket ger alla användare tillgång till den information som är relevant för dem och de blir uppdaterade med händelser och data som de behöver.

Åtkomst till standardiserad och kontextualiserad data innebär att du kan komma igång med andra projekt snabbare. Dessutom ger Unified Namespace bättre flexibilitet och skalning. Med en “hub” för all data blir det enkelt att lägga till nya eller uppdatera befintliga datakällor.

Vill du prata mer om Unified Namespace?

Skriv till oss

Ladda ner Whitepapret om Unified Namespace - en del av Intelligence Hub och Highbyte.
Ladda ner Whitepaper

För dig vill gå ännu mer på djupet av Unified Namespace; i vårt Whitepaper får du mer praktiska exempel och längre förklaringar av begreppet.

Fler insights