VAD ÄR ROB-EX?

ROB-EX Scheduler är ett verktyg specialiserat för produktionsplanering

Produkten presenterar en Gantt-baserad vy som tydligt visar kapaciteten i hela din produktion och ger dig en överblick så att du enkelt planera och omplanera. Resultatet är mer tydlig, flexibel och användarvänlig produktionsplanering. All relevant information görs tillgänglig så att du kan göra rätt val – varje gång.

Översikt på sidan:

Klicka på rubrikerna för att komma direkt till avsnittet.

Med ROB-EX i din produktion får du:
Produktionsplanering - visualisering
Visuell översikt

ROB-EX presenterar en användarvänlig översikt över alla beställningar i realtid via interaktiva Gantt-formulär. Du får även en omedelbar översikt över konsekvenserna av förändringen i planen, där du kan simulera olika scenarion och se konsekvenser.

Enkel planering och omplanering

ROB-EX är gjord för att hantera all produktionsplanering i form av resurser så som människor, maskiner, råvaror och olika regler. Verktyget gör det enkelt att planera och omplanera i realtid för att få ett stabilt och optimalt produktionsflöde.

Produktionsplanering - korrekt leveranstid
Ökad effektivitet

ROB-EX är ett effektivt verktyg för att upptäcka och undvika flaskhalsar, vilket ökar produktionseffektiviteten. Resultatet är mindre tid på planering, färre produktionsstopp, ökad lönsamhet, och i slutändan nöjdare kunder.

iFIX SCADA-system kundbetyg

Optimera din produktion med ROB-EX

Många ERP-system och kalkylark saknar detaljnivån som produktionsplanerare behöver och är inte optimerade för att hålla jämna steg med snabba produktionsförändringar. ROB-EX Scheduler är utformad för att hantera dynamiken och svängningarna som är vanliga faktorer i produktionen och säkerställer ett mer stabilt och optimalt produktionsflöde.

Produktionsplanering påverkar i stort sett alla funktioner i företaget, inte bara själva produktionsprocessen. Att investera i ett verktyg för produktionsplanering är därför en investering i verksamhetens lönsamhet och en fullständig översikt kan du svara snabbare på kundförfrågningar och bättre hantera ändringar i order och produktion.

Optimera din produktion med ROB-EX Scheduler
ROB-EX Scheduler

Enkel integration med ditt ERP-system

ROB-EX kan användas som ett fristående verktyg eller kopplas till ditt ERP-system. Vi har utvecklat standardlänkar för alla större ERP-leverantörer. Dessa är enkla att installera och låter dig komma i gång snabbt.

Genom att länka ROB-EX till ditt ERP-system hämtar planeraren automatiskt information om bland annat beställningar, maskiner / utrustning, material och operationer. Planeraren kan också rapportera tillbaka till ERP-systemet, till exempel om råvaruförbrukning och färdig produktion. Detta gör finplanering ännu bättre.

ROB-EX har utvecklat och levererat systemet i mer än 20 år och är idag ett internationellt företag som levererar produktionsplanering över hela världen.

VARFÖR SKA DU VÄLJA ROB-EX?

Som ROB-EX användare får du:

  • Tillgång till Novoteks kunniga tekniker och säljare inom produktionsplanering som hjälper dig att få ett nyanserat perspektiv på din planering. ROB-EX innebär för många ett nytt arbetssätt och vi finns med både innan, under och efter projektet för att du ska lyckas med en så bra planering som möjligt.
  • Med ROB-EX blir många olika roller involverade. Operatörerna kan få en större förståelse och helhetsperspektiv över planeringen. Säljare kan följa upp sina order och se när de beräknas vara klara. Chefer och ledning kan även följa upp KPI:er bland annat.
Referenser inom produktion och optimering
Referens

SF Marina Wallhamn AB

SF Marina tillverkar flytpontoner för marinatillämpningar och gick från Excelark till en modern produktionsplanering, ROB-EX Scheduler. Ett beslut som möjliggjorde långsiktig planering av resurser och mer exakta leveranstider.

Våra säljare och tekniker hjälper dig att hitta det det bästa sättet att implementera ett produktionsplaneringssystem till ditt företag.

Jag vill gärna veta mer!

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer om hur våra produkter fungerar!