ROB-EX Scheduler är ett verktyg specialiserat för produktionsplanering. Via ett grafiskt och dynamiskt användargränssnitt kan du enkelt planera och omplanera. Resultatet är mer tydlig, flexibel och användarvänlig produktionsplanering. All relevant information görs tillgänglig så att du kan göra rätt val – varje gång.

ROB-EX Scheduler

Optimera din produktionsplanering med ROB-EX

Många ERP-system och kalkylark visar planering på en högre nivå och är inte optimerade för att hålla jämna steg med snabba produktionsförändringar. ROB-EX Scheduler är utformad för att hantera dynamiken och svängningarna som är vanliga faktorer i produktionen och säkerställer ett mer stabilt och optimalt produktionsflöde.

Med en fullständig översikt kan du svara snabbare på kundförfrågningar och bättre hantera ändringar i order och produktion. Resultatet är mindre tid på planering, ökad effektivitet, färre produktionsstopp och bättre efterlevnad av leveransfrister.

Funktioner

  • Visuell översikt över alla beställningar i realtid via interaktiva Gantt-formulär.
  • Snabb och enkel planering och omplanering.
  • Omedelbar översikt över konsekvenserna av förändringen i planen. Möjlighet att simulera olika scenarier och se konsekvenser innan du gör valet.
  • Effektiva verktyg för att upptäcka och undvika flaskhalsar, vilket ökar produktionseffektiviteten.
  • Verktyg för att definiera resurser, kapacitet, rutter, leveranstider, materialförteckning och andra relevanta parametrar.
  • Tydlig skillnad mellan produktion för lager och kundorder så att du kan skjuta upp lagerproduktionen till förmån för brådskande order.
  • Åtkomst för flera användare. Se uppdateringar och gör ändringar i planen samtidigt.
  • ROB-EX kan integreras med alla standard ERP- och MES-systemer på marknaden.
ROB-EX Scheduler produktionsplanering

Enkel integration med ditt ERP-system

ROB-EX kan användas som ett fristående verktyg eller kopplas till ditt ERP-system. Vi har utvecklat standardlänkar för alla större ERP-leverantörer. Dessa är enkla att installera och låter dig komma igång snabbt.

Genom att länka ROB-EX till ditt ERP-system hämtar planeraren automatiskt information om bland annat beställningar, maskiner / utrustning, material och operationer. Planeraren kan också rapportera tillbaka till ERP-systemet, till exempel om råvaruförbrukning och färdig produktion. Detta gör finplanering ännu bättre.

ROB-EX har utvecklat och levererat systemet i mer än 20 år och är idag ett internationellt företag som levererar produktionsplanering över hela världen.

Låt oss berätta mer!

Våra säljare och tekniker hjälper dig att hitta det det bästa sättet att implementera ett produktionsplaneringssystem till ditt företag.

Kontakta oss gärna för mer information.

 

Kontakta oss