Proficy CSense från GE Digital använder AI og Machine Learning för att hjälpa processingenjörer att kombinera data mellan industriella datakällor. Du kan snabbt identifiera problem, upptäcka rotorsaker, prediktera framtida prestanda, förbättra kvalitet och öka produktiviteten.

Mockup: GE Digital Proficy CSense på PC og nettbrett.

Det kraftiga analysverktyget Proficy CSense

Proficy CSense har hjälpt företag runt om i världen att uppnå ett ökat affärsvärde genom att omvandla rådata till värdefull information. Produktionsingenjörer och processtekniker kan analysera, övervaka, prediktera, simulera och optimera sin produktion.

Med Proficy CSense kan ni kontrollera reglerloopar i realtid. Dessutom kan ni använda produkten för att få fram värdefull information genom att analysera historisk data, som i sin tur används för att utveckla, testa, analysera och optimera lösningar som minskar variationen på processparametrar.

Mockup: Proficy CSense Troubleshooter.

Identifiera prestandavariationer

Använd Proficy CSense Troubleshooter och få insikter från sensor- och produktionsdata. Anslut, visualisera och prediktera analyser för att se driftsscenarion, se vilken effekt operativa förändringar kommer att ha på prestandamätningar och identifiera prestandavariationer.

Utveckla analytiska lösningar och använd en digital tvilling

Med Proficy CSense Architect får användaren en omfattande plattform för att utveckla, integrera, testa och distribuera analyslösningar i realtid. En lösningen som förbättrar produktionens genomströmning, avkastning, kvalitet och effektivitet med betydande marginaler.

Ni kan även enkelt skapa digitala tvillingar för era processer för att uppnå smartare produktion. Låt en digital tvilling övervaka fysisk produktion i realtid.

Mockup: GE Digital Proficy CSense, Architect og Process Twin

Funktioner

  • Använd AI och Machine Learning för att kombinera data från olika industriella datakällor.
  • Tillgång till både realtidsdata och historisk data med inbyggt stöd för datakvalitet och enkel validering av data i realtid.
  • En omfattande plattform för att utveckla, integrera, testa och distribuera realtidsanalyslösningar med Proficy CSense Architect: Identifiera problem, upptäck kausala förhållanden och förutsäga framtida prestanda snabbt och enkelt.
  • Felsök processprestanda med Proficy CSense Troubleshooter. 
  • Spara mallar via Proficy CSense Action Objects Manager.
  • Skapa digitala tvillingar för smartare produktion.
  • Användarvänlig åtkomst med «drag-and-drop» -funktionalitet och grafiskt användargränssnitt.
  • Pyhton, Matlab och. Net-innehåll från tredje part kan integreras.
Mockup: GE Digital Proficy CSense Action Object Manager

En användarvänlig Industri 4.0-lösning

Få optimal användarvänlig «drag-and-drop»-funktionalitet och grafiskt gränssnitt, och minskar behovet av data scientists och programmerare. Användaren har tillgång till analytiska lösningsmallar utan programmering: enkla beräkningar, förbereda data, realtidsoptimering och avancerad processkontroll. Med Action Objects Manager kan lösningar sparas som mallar och återanvändas för enkel distribution till liknande processenheter.

Produkten tillhandahålls av GE Digital, en världsledande aktör inom system anpassade till industriell produktion och digitalisering.

Jag vill gärna veta mer!

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer om hur våra produkter fungerar!