Home Lösningar och Produkter Produktionsplanering

Syftet med produktionsplanering

Produktionsplanering kan se ut på olika sätt från företag till företag. Dock är den gemensamma nämnaren att vi vill få kontroll och överblick över produktionen så att vi kan hålla det vi lovar till kunden. Om man inte har ett program för produktionsplanering är det vanligt att planera i ERP eller använda Excel.

Problemet med båda dessa tillvägagångssätten är att du ofta saknar viktiga planeringsfunktioner som resulterar i dålig planering. Det gör dig också extra sårbar vid snabba förändringar i produktionen. Och därför rekommenderar vi att du använder ett program som är byggt för just produktionsplanering!

Läs mer om vår programvara: ROB-EX Scheduler

Fördelar med produktionsplanering

Varför ska du välja ett program för produktionsplanering?

Om du upplever att du saknar översikt över produktionsplaneringen för att förse kunden med rätt information och inte vågar lova saker är ett produktionsplaneringsprogram lösningen.

Ett produktionsplaneringsprogram påverkar hela verksamheten. Från minskade arbetskostnader till följd av mindre övertid, till nöjda kunder tack vare exakta leveranstider. Dessutom lägger du mindre tid på att planera och planera om, vilket gör att du kan utnyttja maskinkapaciteten optimalt.

Med hjälp av ett produktionsplaneringssystem:

  • Får du översikt
  • Har du all information lättillgänglig
  • Kan du planera och göra ändringar i realtid
  • Upptäcker du flaskhalsar
4 effekter av ett program för produktionsplanering

Produktionsplanering med ROB-EX Scheduler

Med ROB-EX Scheduler får du en mjukvara som är speciellt utvecklad för produktionsplanering.

Varför är ROB-EX att föredra? Du får en tydlig, visuell översikt via ett grafiskt, användarvänligt gränssnitt. Programmet är dessutom utvecklad av specialister som känner till de utmaningar du står inför i en expansiv verksamhet.

Du kan även läsa mer om ROB-EX Scheduler på ROB-EX egna hemsida.

Se ROB-EX Scheduler in action

Titta på filmen för att ta del av en SF Marinas upplevelse av att implementera ROB-EX. De slopade Excel-arken och gick över till ROB-EX Scheduler.

Skriv till oss