Home Lösningar och Produkter Produktionsplanering

Använder ditt företag ERP-planeringssystem? Dessa täcker ofta breda lösningar och saknar viktiga planeringsfunktioner. Du har en begränsad överblick och liten flexibilitet vid snabba förändringar i processen. Samma problem uppstår med kalkylsystem som Excel.

Med ett system speciellt utvecklat för produktionsplanering får du den överblick och kontroll du behöver. Resultatet är optimerad produktion.

Varför använda ett system för produktionsplanering?

Många företag upplever produktionsplanering som en utmaning, där planeringssystemet står i vägen för att förse kunden med den utlovade tjänsten. Ur ett strategiskt perspektiv kan produktionsplanering vara en viktig faktor för hela verksamheten. Att kunna ge kunden en verklig leveranstid, med uppdateringar vid eventuella förändringar, är en enorm konkurrensfördel på dagens marknad. 

Med hjälp av ett produktionsplaneringssystem har du all information du behöver lättillgänglig. Du kan planera och göra ändringar i realtid, upptäcka flaskhalsar och förhindra resursbrist. Resultatet är minskad driftstopp i produktionen och bättre överensstämmelse med leveranstider. Dessutom kan olika händelser simuleras och visualiseras, så att du känner till konsekvenserna av förändringar i leveransen, brist på material eller brådskande order, – innan det händer.

Visuella planer ger bättre förståelse och all planering görs via ett grafiskt, användarvänligt gränssnitt. Du får en överblick över produktionen, med möjlighet till snabb och flexibel planering.

Uppnå ökad effektivitet och vinst

Ett bra produktionsplaneringssystem kan påverka hela verksamheten. Från lägre arbetskostnader till följd av minskad övertid, till ökade intäkter från exakta leveranstider och snabb anpassningsförmåga. Dessutom läggs mindre tid på att planera och planera om, och maskinkapaciteten utnyttjas optimalt. Resultatet blir mer effektiv och optimerad drift.

ROB-EX Scheduler är ett system speciellt utvecklat för produktionsplanering. Lösningen är utvecklad av specialister som känner till de utmaningar du står inför i en hektisk produktion, där varje beslut kan få stora konsekvenser.

Våra konsulter hjälper dig att hitta rätt sätt att implementera ett produktionsplaneringssystem i ditt företag.

Vårt produktionsplaneringsverktyg
ROB-EX Scheduler

Ett verktyg specialiserat på produktionsplanering.

ROB-EX Scheduler