Home Om oss Kvalitet och miljö

Nedan finner Ni några exempel på hur våra produkter kan hjälpa våra kunder att minska miljöbelastningen

  • Genom att låta alla styrsystem vara uppkopplade via Kepware OPC kommunikation kan man t.ex. slippa att köra bil till en avlägsen pumpstation för att få information om hur pumpstationens status är och därmed också slippa utsläpp från bilen samt spara arbetstid.
  • Med Proficy iFix operatörssystem som övervakar produktionsprocesser kan man tidigt få larm om t.ex. utsläppsvärdena från en ångpanna ökar och man kan snabbt komma igång med felsökning och sedan åtgärda problemet och som följd minimera farliga utsläpp som påverkar miljön.
  • Om man loggar sina olika processvärden i en Proficy Historian databas och använder Proficy Trouble shooter Multivariat analysverktyg för att analysera insamlade data, kan man på ett enkelt sätt se samband, som i nästa steg kan användas för att t.ex. optimera sin reglerparametrar vilket kan minska förbrukningen av media och råvaror i sin produktion. Resultatet blir minskad miljöpåverkan.
  • Med Proficy Plant Applications OEE modul kan man både följa upp orsaker till att maskinen stannar, att hastigheten minskar och anledningar till att där uppkommer kassation. Genom att analysera orsakerna kan man förbättra tillgänglighet, öka hastighet och minimera kassation. Genom att genomföra dessa olika delar kommer man också att minska råvaru och mediaförbrukning, samt öka kvalitén på det man producerar och därmed vinner både företaget och miljö på genomförda aktiviteter.

Ovan nämnda exempel är bara några av de miljöförbättringar som vår kompetens och våra produkter kan bidra med.

Novotek tillhandahåller tekniska lösningar, tjänster och produkter inom områdena industriell IT och automation

Fokus inom kvalitet:
  • Spetskompetens inom vår produktportfölj
  • Support och service inom vår produktportfölj
  • Eleganta, innovativa och driftsäkra lösningar
Fokus inom miljö:
  • Personaltransporter
  • Produkter och lösningar som minskar kunders miljöpåverkan

Vi åtar oss att följa lagar och krav, förebygga förorening, skydda miljön samt förebygga ohälsa och olycksfall och ständigt utveckla vårt ledningssystem.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssystem ISO 9001

Låt oss berätta mer!

Kontakta oss