Produktinformation

Kepwares Datalogger är en enkel programvara för att logga OPC data till en ODBC kompatibel databas till exempel MS SQL-server. Den är enkel att installera och administrera. Välja de signaler från OPC servers som du önskar att logga och spara dem i databasen.

Funktioner

  • Stödjer många ODBC kompatibla databaser
  • Enkel installation
  • ”Drag and drop” för att lägga till signaler som ska loggas.
  • Stöd för dödband
  • Support av JSON import/export av loggade signaler
  • Fjärrkonfigurering via KepserverEX API
Använd Kepware Datalogger med