Home Lösningar och Produkter MES Proficy Manufacturing Data Cloud

Har du behov att utifrån ett affärs och företagsperspektiv kunna analysera data?

Finns det behov av att kunna jämföra olika fabriksenheters olika nyckeltal, för att bättre kunna förstå deras olika styrkor och svagheter och därefter kunna förbättra verksamheten?

Vill du kunna visualisera data från olika fabriker?

Har du behov att hitta de batcher som användes när man producerade en viss produkt som i sin tur hade kundreklamationer och i förlängningen även hitta orsaken till reklamationen?

Proficy Manufacturing Data Cloud (MDC) är en säker och tillförlitlig lösning som automatiskt samlar in lokal Plant Application data och sparar den i Predix Platform Cloud. Proficy MDC har en lokal övervakning men kan fjärrkonfigureras och fjärrövervakas. Data konverteras och aggregeras i kontext till S95-fabriksmodell. All insamlad data är tillgängligt via ett REST API för vidare bearbetning och visualisering i önskat verktyg.

Funktioner

  • En global vy för hela företaget gör det möjligt att analysera och optimera hela företagets olika behov.
  • Förbättra verksamheten med en konsoliderad datamodell som kan användas för visualisering dataanalys, optimering samt anslutning till andra molnbaserade tjänster.
  • Enklare och snabbare åtkomst till data från alla företagets olika produktionsenheter. 
  • Minska den lokala databasens storlek vilket medför snabbare lokala system, lägre IT och infrastrukturkostnader samt mindre underhållskostnader.
  • Med Proficy MDC uppnår man högre prestanda vid analys och rapporter tack vare (hot data)
Proficy MDC

Våra produkt- och applikationsspecialister hjälper dig att hitta rätt sätt att implementera Proficy MDC till ditt företag. Kontakta oss för mer information.

Använd Proficy Manufacturing Data Cloud med
MES

En samling lösningar för omfattande prestationshantering av hela verksamheten.

MES
Proficy Plan Application

Optimera din produktionsverksamhet med en komplett MES-lösning från GE Digital.

Läs mer
Proficy Operations Hub

Få bättre visualisering av data med Proficy Operations Hub.

Läs mer
Proficy Workflow

Digitalisera manuella arbetsuppgifter med Proficy Workflow.

Läs mer
ROB-EX Scheduler

Få en översikt över produktionen med ett verktyg som är särskilt utvecklat för produktionsplanering.

Läs mer