Tillverkande företag måste kunna leverera korrekta och uppdaterade rapporter på alla nivåer: Till myndigheter, produktionsledning och driftpersonal. Med Novotek Report Plus får du tillgång till ett stort urval av standardrapporter anpassade till olika branscher, samt möjlighet att anpassa rapporterna efter behov.

Novotek Report Plus rapporter använder data från Proficy Historian. Via ett SQL server interface kan även andra applikationer hämta ut rapportdatat.

Tillgång till korrekta rapporter i realtid

Rådata aggregeras och presenteras i rapporter alla efter olika rollers behov med Novotek Report Plus. Detta innebär att rapporter alltid genereras mot den senaste tillgängliga data och ger dig tillgång till uppdaterade rapporter i realtid.

Felaktiga data är en vanlig utmaning vid processrapportering. Orsaker kan vara kalibreringsfel, sensorfel eller kommunikationsfel. Novotek Report Plus hanterar detta genom att markera och utesluta dålig data, och ger användaren möjlighet att korrigera rådata. Korrigeringen kan spåras och presenteras i rapporterna. Lösningen gör det också möjligt att registrera manuell data.

Funktioner

 • Standardrapporter anpassade till olika branscher, samt möjlighet att skapa egna, anpassade rapporter.
 • Få uppdaterade rapporter i realtid.
 • Märkning och uteslutning av dålig data, och möjligheten att korrigera rådata.
 • Hämtar information från HMI/SCADA -lösningen iFIX HMI/SCADA och Proficy Historian-databasen.
 • Data kan hämtas via OPC eller andra kommunikationslösningar.
 • Möjlighet att lagra manuell data.

En rapporteringslösning anpassad för din bransch

Novotek Report Plus är en öppen och flexibel lösning och levereras med standardrapporter anpassade till olika branscher.

Vatten och avlopp

 • Processrapporter från vatten- och avloppssystem inklusive energiberäkning.
 • Balansrapporter för inkommande och utgående rent vatten och processvatten.
 • Rapporter för labbdata kombinerat med processdata.
 • Pumpstationsrapporter inklusive drifttid.
 • Nederbördsrapporter.

Energianläggning

 • Produktionsrapporter med energiberäkning.
 • Larmrapporter i enlighet med EEMUA 191 och ISA 18.2.

Livsmedel

 • Balansrapporter för energi, vatten, ånga och tryckluft. Fullt stöd för hantering av mätare.
 • Normalisera produktionen, till exempel energiförbrukning per ton producerad kvantitet.
 • Batchrapporter med integration av processvariabler, energiförbrukning och larm, inklusive jämförelse mellan satser.
 • Produktionscertifikat för satser.
 • Tankrapporter.
 • OEErapportering.

Papper och massa

 • Produktionsrapporter med energiförbrukning per ton papper som produceras.
 • Anläggningsanvändning för produktionsenheter.

Metall

 • Rapporter med integration av processvariabler, energiförsörjning, förbrukning och larm.

En Novotek-produkt

Novotek Report Plus är en produkt som har utvecklats noggrant av Novotek och kan ge ditt företag det rapporteringsverktyg du behöver. Lösningen integreras sömlöst med HMI / SCADA -systemet iFIX och datainsamlings- och rapporteringslösningen Proficy Historian, – båda från GE Digital.

Våra säljare och tekniker hjälper dig att hitta rätt sätt att implementera Novotek Report Plus i ditt företag.

Använd Novotek Report Plus med
iFIX HMI/SCADA

Den mest kompletta HMI/SCADA-lösningen på marknaden.

Läs mer
Proficy Historian

Marknadens mest kraftfulla processdatabas utvecklad för produktionsdata.

Läs mer