Vad är OT-säkerhet?

OT-säkerhet (Operational Technology security) är ett begrepp inom informationssäkerhet som fokuserar på att skydda produktionstekniska system och nätverk. Det innefattar alla de system som behövs för att styra och övervaka fysiska processer och enheter. Det kan inkludera industriella styrsystem (PLC :er), automations- och kontrollsystem (SCADA), maskiner och andra enheter som används för att kontrollera och övervaka produktionsprocesser.

Säkerhet inom OT (operativ teknologi) är avgörande för att säkerställa att dessa system inte blir mål för skadlig programvara, attacker eller obehörig åtkomst. Det innefattar att implementera säkerhetsåtgärder för att skydda mot hot och risker, övervaka system för att upptäcka eventuella säkerhetsincidenter och vidta åtgärder för att förhindra eller minimera skador om en incident inträffar. Det kan även involvera säkerhetsåtgärder för att skydda kritisk infrastruktur och minimera driftstopp vid eventuella attacker eller störningar.

Översikt på sidan:

Klicka på rubrikerna för att komma direkt till avsnittet.

Med en bra OT-säkerhet i din produktion får du:
Automatisk back-up och dokumentation

Alla program sparas automatiskt på ett ställe, för bättre överblick, kontroll och återställning.

 

Versionshantering

Spara förändringar gjorda i automationssystemens utvecklingsverktyg. Ändringerna sparas som olika versioner för full spårbarhet, vilket leder till reducerad administration och ger dig en enkel överblick.

Cybersäkerhet

Övervaka och identifiera potentiella risker och få rekommendationer om åtgärder för att säkerställa maximal drift.

 

Producera effektivt och tryggt

Har du någonsin behövt söka efter den senaste versionen av ett PLC-program eller systemkonfiguration?

Många hamnar i den här situationen när ett system kraschar, när något har raderats eller när odokumenterade ändringar av parametrar och standardvärden inträffar.

Att ha manuell överblick och kontroll över alla delar av ett industriellt styrsystem är en svår uppgift. Systemen växer och förändras kontinuerligt, vilket gör att anpassningar sker obemärkt. Både odokumenterade uppdateringar och till synes små förändringar kan få stora konsekvenser för hur styrsystem fungerar.

När du har en god OT-säkerhet eliminerar dessa utmaningar med bland annat automatisk säkerhetskopiering. På så sätt har du alltid tidigare fungerande versioner tillgängliga och du slipper onödiga driftstopp. Resultatet är en optimal, trygg och kostnadseffektiv drift.

Insight

Cybersäkerhet för industriföretag

Riktade cyberattacker mot industrianläggningar fortsätter att öka. Läs om hur du kan förbättra din cybersäkerhet för industriföretag.

OT säkerhet

Vårt OT-säkerhetssystem

Vi levererar OT-säkerhet med Auvesy-MDT. Med mer än 47 års expertis inom olika branscher, och över 3 200 installationer över hela världen, är Auvesy-MDT marknadsledare inom ämnet.

octoplant

Med octoplant får du den OT-säkerhet som du behöver. Den flexibla mjukvaruplattformen kombinerar omfattande funktioner för säkerhetskopiering och versionshantering av automationsmjukvara med cybersäkerhet.

Frågor eller rådgivning om OT-säkerhet

Beskriv gärna dina behov och din produktions förutsättningar så ser vi hur vi kan hjälpa dig med er OT-säkerhet vad gäller back-up, versionshantering och cybersäkerhet.

Namn(Obligatoriskt)
Ange din e-post om du vill att vi återkommer hit.
Alternativt anger du ditt telefonnummer om du vill bli uppringd.