Referens

Sandvik Materials Technology

Hos Sandvik Materials Technology är Industrial Business Intelligence-lösningen, baserad på Proficy Historian, kopplad till ett 25-tal maskiner som tillverkar stålband. Detta har gett dem bättre dataåtkomst och överblick över produktionsprocesserna.

Referens

Kanthal

Kanthal AB är en världsledande tillverkare av motståndsmaterial i form av trådar, bimetaller, värmeelement och kompletta värmelösningar för industriugnar som når 2000°C. För att övervaka metallproduktionen har Kanthal AB använt HMI/SCADA-lösningen Proficy iFIX i mer än 25 år.

Produkter presenterade med referenserna ovan:
iFIX HMI/SCADA

Den mest kompletta HMI/SCADA-lösningen på marknaden.

iFIX HMI/SCADA
Proficy Historian

Marknadens mest kraftfulla processdatabas utvecklad för produktionsdata.

Läs mer

Låt oss berätta mer!

Våra produkt- och applikationsspecialister hjälper dig att hitta det det bästa sättet att implementera lösningar inom er bransch och produktion.

Kontakta oss