Home Branscher Metall Customer Story Sandvik Materials Technology

Lösning

  • Informationssystem

Produkter

  • Industrial Business Intelligence (iBI), byggd på Proficy Historian och Microsoft SQL Server

Fördelar

  • Bättre översikt
  • Bättre kontroll över produktionen
  • Färre flaskhalsar
  • Användarvänligt gränssitt
Novotek piktogram: Check.

Sandvik Materials Technology valde lösningen Industrial Business Intelligence för att få överblick och information om sina processer och produktion. Industrial Business Intelligence-lösningen är baserad på processdatabasen Proficy Historian från GE Digital, och relationsdatabasen Microsoft SQL Server. Tillsammans möjliggör de två databaserna kombinerade sökningar av personal-, verksamhets- och processdata.

Hos Sandvik Materials Technology är Industrial Business Intelligence-lösningen kopplad till ett 25-tal maskiner som tillverkar stålband. Maskinerna inkluderar rullar, saxar och eldlinor. I produktionsprocessen används också kaminer med olika värmezoner där nyckeltalen för temperatur, hastighet och daggpunkt är extra viktiga. Med Industrial Business Intelligence-lösningen loggas information om hela produktionsprocessen kontinuerligt.

Tidigare var det krävande för Sandvik Materials Technology att hitta processdata, men idag har cirka 25 anställda tillgång till Industrial Business Intelligence.

Vi har en mer komplett bild av produktionsprocessen och datatillgängligheten har ökat markant. Dessutom är Industrial Business Intelligence ett oslagbart verktyg för analys när det kommer in mycket data, berättar projektledaren.

Nya möjligheter

Sandvik Materials Technology behöver tillgång till data för in processutveckling. Mycket data genereras på kort tid och en stor utmaning var valsverken som kräver att informationen loggas snabbt. Tidigare kom informationen som en grafremsa där det var svårt att hitta korrekta data, samtidigt som individuell uppföljning var tidskrävande. De behövde en lösning anpassad för metallproduktion, samtidigt som verktyget måste vara flexibelt och lätt att använda.

Lösningen var Industrial Business Intelligence, ett verktyg för datainsamling och analys som ger Sandvik Materials Technology en överblick över produktionsprocessen.

Det har inneburit ett nytt paradigm för oss, vi jobbar nu med ny kunskap. Dessutom har vi fått en djupare förståelse för både processer och maskiner.

Tack vare Industrial Business Intelligence kan Sandvik Materials Technology arbeta mer proaktivt, med förmågan att förutsäga när något kommer att gå fel.

Vi har tidigare varit reaktiva i vårt sätt att arbeta, men med Industrial Business Intelligence har vi haft möjlighet att arbeta proaktivt med kvalitetsproblem. Vi har ett verktyg att använda för att försöka undvika de problem vi hade tidigare, avslutar projektledaren på Sandvik Materials Technology.

Läs mer om lösningen
Proficy Historian

Marknadens mest kraftfulla processdatabas, utvecklad för att hantera produktionsdata.

Läs mer