Home Vi erbjuder Utbildning

Utbilda dig med oss 

Novotek erbjuder ett brett utbud av  utbildningar på våra produkter. Under 2020 utvecklade vi vår distansutbildningsverksamhet och har beslutat att från och med 2021 kommer den att vara vårt normala sätt att genomföra utbildningar. För Novotek är det av största betydelse att ge den bästa och mest kvalificerade utbildningen.

Kontakta din lokala säljare eller maila: info@novotek.com för att få mer information

Öppna vår Utbildningsbroschyr för hösten 2021 i ett separat fönster

Utbud och datum för utbildningar under hösten 2021

Datum för utbildningarna visas terminsvis


U201 Proficy iFIX Grundutbildning

Datum för utbildning: 
17 – 20 Augusti
2 – 5 November


Proficy iFIX 6.5 Vidareutbildning

Datum för utbildning: 
2 September
7 September


U203 Proficy iFIX Fortsättningsutbildning

Utbildning sker vid förfrågan

Avancerad Proficy iFIX fortsättningsutbildning som tar vid där iFIX grundutbildning slutar. På utbildningen lär du dig använda de mer avancerade funktionerna i Proficy iFIX. OPC Server & Clients, Scheduler, säkerhetssystem, optimering, felsökning och introduktion till relationsdatabaser med SQL block, larm till ODBC och VisiconX. Utbildningen kräver förkunskaper motsvarande grundutbildning U201. Denna utbildning schemaläggs inte, hör av er för bokning av tid och plats.


U204 Proficy iFIX VBA

Utbildning sker vid förfrågan

Utökad användning av VBA. Vi går bland annat igenom VBA terminologi, VBA Help med funktioner, formulär, VBA debugging tools och felhantering. Utbildningen kräver förkunskaper motsvarande U201.


U401 Proficy Machine Edition Quickpanel Workshop

Utbildning sker vid förfrågan

En Workshop för att använda Quickpanel View & Control med Machine Edition som utvecklingsmiljö för HMI och styrlogik. Vi bygger ett projekt från grunden med den interna verktygslådan samt programmeringsspråk enligt IEC61131-3. Konfiguration av Quickpanelens PLC samt Ethernet I/O driver. Vi bygger bilder och styrlogik med animeringar och dialogboxar. Konfigurering av Quickpanelens webbserver för publicering och interaktion via webbgränsnittet är exempel på andra delar i denna utbildning.


U403 Me PACSystem RX3i

Utbildning sker vid förfrågan

Utbildning i Emerson PACSystems programmeringskoncept och utvecklingsmiljön Machine Edition. Från arkitekttur till fullständig utveckling av egna applikationer genom att använda miljöns byggstenar. Utbildningen bygger på ett objektorienterat koncept med skräddarsydda
funktionsblock (UDFB) såväl som utveckling av komponenter med hjälp av strukturerad text (ST) och funktionsblock (FB).


U410 Proficy Plant Applications Fundamentals

Datum för utbildning: 
28 – 29 September

Plant Applications Fundamental-utbildningen för systemägare, omfattar grunderna och är ett krav för påbyggnadskurser i Plant Applications. Under utbildningen går vi igenom arkitektur och design samt hur man konfigurerar programvaran. Vidare får man lära sig extrahera data och visa data i web interface, samt en överblick över rapporteringsmöjligheter i Plant Applications.


U501 KepserverEX Grundutbildning

Datum för utbildning: 
31 Augusti – 1 September


U601 Proficy Workflow Grundutbildning

Utbildning sker vid förfrågan

GE Workflow Fundamentals är en tre-dagars kurs som fokuserar på grundläggande konfigurering och utveckling av GE Workflows applikationer. Deltagarna kommer att jobba med ett testsystem där vi kopplar oss till flera datakällor. Vi kommer även att gå igenom administration, säkerhet och rapportering för att ge en total förståelse av GE workflow lösningen.


U701 Proficy Operations Hub Grundutbildning

Utbildning sker vid förfrågan

Utbildningen i Proficy Operations Hub Fundamentals är utformad för att ge studenten förmågan att implementera, konfigurera och designa Proficy Operations Hub för att tillhandahålla visualiseringslösningar. Alla viktiga funktioner i lösningen omfattas


U811 Proficy Historian

Datum för utbildning: 
24 – 25 Augusti
9 – 10 November


U812 GE Proficy Historian Client Tools

(Även en del av Historianutbildningen)
Utbildning sker vid förfrågan

Kursen ger grundläggande träning i användandet av Excel Addin, OLEDB Provider och det webbaserade trendanalysverktyget GE Historical Analysis.


U813 Report Plus Grundutbildning

Utbildning sker vid förfrågan

Utbildningen omfattar utveckling av kraftfulla, dynamiska och webbaserade produktionsrapporter. Deltagaren lär sig att bygga nya rapporter utifrån mallar men även att skapa nya mallar. Man lär sig även att schemalägga dessa till printer och fil samt avancerad konfiguration av systemet, t.ex. koppling mot Historian, dynamiska tider samt backuphantering. Konfigurering av rapporter mot generella databaser via SQL. Ni får även lära er integration av rapporter i andra applikationer, till exempel iFIX.


U910 ROB-EX Grundutbildning

Datum för utbildning: 
5 – 7 Oktober
7 – 8 December

ROB-EX är en lösning för effektiv produktionsplanering kopplat mot ERP, MES eller som en fristående programvara. Under utbildningen lär du dig grundprinciperna samt att konfigurera ROB-EX för planering av din verksamhet. Du lär dig att lösa typiska utmaningar så som kapacitetsutnyttjande, flaskhalsplanering, manuell planläggning, automatisk planläggning med regler. Utbildningen består av presentationer och praktiska övningar. Efter utbildningstillfällets är du redo att starta/
utföra din löpande produktionsplanering med Scheduler.


PTC Thingworx

ThingWorx är en industriell IoT-plattform som är gjord för att snabbt kunna utveckla, testa och distribuera modellbaserade industriella IoT-applikationer.

Utbildningen i PTC Thingworx erbjuds som en kundanpassad utbildning. Kontakta oss för pris och omfattning.


Intelligence Hub

Intelligence Hub är en viktig länk i den digitala transformationen där man vill skicka data från fabriksgolvet till andra system som t.ex. MS Azure. Med Intelligence Hub ansluter man sig till produktionen, modellerar och strukturerar data, för att sedan distribuera den till MS Azure.

Utbildningen i HighBytes Intelligence Hub erbjuds som en kundanpassad utbildning. Kontakta oss för pris och omfattning.


OPC Router

OPC router är en central punkt för all processdata. Med ett enkelt grafiskt gränssnitt kan man konfigurera datautbyte mellan OPC-servrar, databaser etikettskrivare, ERP m.m.

Utbildningen i OPC Router erbjuds som en kundanpassad utbildning. Kontakta oss för pris och omfattning.

Intresserad av att utbilda dig med oss?