Home Vi erbjuder Utbildning

Utbilda dig med oss 

Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar för våra produkter. För oss är det av största betydelse att ge dig den bästa och mest kvalificerade utbildningen. Vår standard är att utbilda på distans för att bespara dig resande, boende och möjlighet att finnas tillgänglig på din arbetsplats under utbildningen.

Hur fungerar det rent praktiskt?

Under utbildningarna deltar 4-10 personer tillsammans med en erfaren och kunnig utbildningsledare. Vi använder en internetbaserad kommunikationsplattform för video och ljud och du får en egen inloggning till en digital plattform. Det här får du mer information om några dagar innan utbildningen.

Utbildningarna sker vid förfrågan

kontakta din lokala säljare eller maila: education@novotek.se
för att få mer information

Novoteks utbildningar 2024

Öppna vår utbildningsbroschyr för 2024 i ett separat fönster

Våra grundutbildningar

U201 Proficy iFIX Grundutbildning


U501 KepserverEX Grundutbildning


U701 Proficy Operations Hub Grundutbildning

Utbildningen i Proficy Operations Hub Fundamentals är utformad för att ge studenten förmågan att implementera, konfigurera och designa Proficy Operations Hub för att tillhandahålla visualiseringslösningar. Alla viktiga funktioner i lösningen omfattas


U811 Proficy Historian Grundutbildning


U813 Report Plus Grundutbildning

Utbildningen omfattar utveckling av kraftfulla, dynamiska och webbaserade produktionsrapporter. Deltagaren lär sig att bygga nya rapporter utifrån mallar men även att skapa nya mallar. Man lär sig även att schemalägga dessa till printer och fil samt avancerad konfiguration av systemet, t.ex. koppling mot Historian, dynamiska tider samt backuphantering. Konfigurering av rapporter mot generella databaser via SQL. Ni får även lära er integration av rapporter i andra applikationer, till exempel iFIX.


U910 ROB-EX Grundutbildning

ROB-EX är en lösning för effektiv produktionsplanering kopplat mot ERP, MES eller som en fristående programvara. Under utbildningen lär du dig grundprinciperna samt att konfigurera ROB-EX för planering av din verksamhet. Du lär dig att lösa typiska utmaningar så som kapacitetsutnyttjande, flaskhalsplanering, manuell planläggning, automatisk planläggning med regler. Utbildningen består av presentationer och praktiska övningar. Efter utbildningstillfällets är du redo att starta/
utföra din löpande produktionsplanering med Scheduler.

Våra fortsättnings- och specialutbildningar

U203 Proficy iFIX Fortsättningsutbildning

Avancerad iFIX fortsättningsutbildning som tar vid där iFIX grundutbildning slutar. På utbildningen lär du dig använda de mer avancerade funktionerna i iFIX. OPC Server & Clients, Scheduler, säkerhetssystem, optimering, felsökning och introduktion till relationsdatabaser med SQL block, larm till ODBC och VisiconX. Utbildningen kräver förkunskaper motsvarande grundutbildning U201. Denna utbildning schemaläggs inte, hör av er för bokning av tid och plats.


U204 Proficy iFIX VBA

Utökad användning av VBA. Vi går bland annat igenom VBA terminologi, VBA Help med funktioner, formulär, VBA debugging tools och felhantering. Utbildningen kräver förkunskaper motsvarande U201.


U401 Proficy Machine Edition

En Workshop för att använda Quickpanel View & Control med Machine Edition som utvecklingsmiljö för HMI och styrlogik. Vi bygger ett projekt från grunden med den interna verktygslådan samt programmeringsspråk enligt IEC61131-3. Konfiguration av Quickpanelens PLC samt Ethernet I/O driver. Vi bygger bilder och styrlogik med animeringar och dialogboxar. Konfigurering av Quickpanelens webbserver för publicering och interaktion via webbgränssnittet är exempel på andra delar i denna utbildning.


U410 Proficy Plant Applications Fundamentals

Plant Applications Fundamental-utbildningen för systemägare, omfattar grunderna och är ett krav för påbyggnadskurser i Plant Applications. Under utbildningen går vi igenom arkitektur och design samt hur man konfigurerar programvaran. Vidare får man lära sig extrahera data och visa data i web interface, samt en överblick över rapporteringsmöjligheter i Plant Applications.


U812 GE Proficy Historian Client Tools

(Även en del av Historianutbildningen)

Kursen ger grundläggande träning i användandet av Excel Addin, OLEDB Provider och det webbaserade trendanalysverktyget GE Historical Analysis.

Våra kundanpassade utbildningar

PTC Thingworx

ThingWorx är en industriell IoT-plattform som är gjord för att snabbt kunna utveckla, testa och distribuera modellbaserade industriella IoT-applikationer.

Utbildningen i PTC Thingworx erbjuds som en kundanpassad utbildning. Kontakta oss för pris och omfattning.


Intelligence Hub

Intelligence Hub är en viktig länk i den digitala transformationen där man vill skicka data från fabriksgolvet till andra system som t.ex. MS Azure. Med Intelligence Hub ansluter man sig till produktionen, modellerar och strukturerar data, för att sedan distribuera den till MS Azure.

Utbildningen i HighBytes Intelligence Hub erbjuds som en kundanpassad utbildning. Kontakta oss för pris och omfattning.


OPC Router

OPC router är en central punkt för all processdata. Med ett enkelt grafiskt gränssnitt kan man konfigurera datautbyte mellan OPC-servrar, databaser etikettskrivare, ERP m.m.

Utbildningen i OPC Router erbjuds som en kundanpassad utbildning. Kontakta oss för pris och omfattning.

Har du några frågor?