Proficy Webspace funktionalitet

Med Proficy Webspace blir din Proficy iFIX-applikation tillgänglig via ditt intranät eller internet, i en HTML5 kompatibel webbläsare.

Proficy Webspace har samma omfattande funktionalitet som en tjock iFIX klient förutom möjligheten att konfigurera systemet. Detta innebär att ni kan styra och övervaka er anläggning från valfri plattform som Windows, Linux, IOS, Android m.m.

Tillgänglig information överallt

Med Proficy Webspace kan ni göra iFIX HMI/SCADA tillgängligt på intranätet eller internet. Den är enkel att installera och underhålla och ni kan installera den på en befintlig iFIX nod eller på en separat dator. Proficy Webspace klienten är en standardwebbläsare som finns i Windows, IOS, Android eller Linux. Proficy Webspace har full iFIX funktionalitet med grafik, larm, trendkurvor, pop-up bilder m.m.

Säker kommunikation

Förutom att Proficy Webspace använder iFIX säkerhetssystem så används också ett standardiserat certifikat-baserat krypteringssystem för datatrafik mellan Proficy Webspace server och Webklient. På detta sätt kan ni känna er säkra att data inte kan manipuleras av obehörig personal.

Huvudfunktioner

 • Ny “Zero-install” HTML5 klient, inget behov att installera tredjepartsmjukvara på klienten
 • Ny option “strong encryption”
 • Ny app för MAC OS X – förenklad installation, multi-monitor support, ljud i klientdatorn och Max OS X Gatekeeper support
 • Skalning sker på klientsidan i Webspace-applikationen 
 • Mobile Sense Technology Mobile för bättre användarupplevelse på mobila enheter 
 • Lastbalansering och hög tillgänglighet 
 • Web och mobila klienter för iFIX och CIMPLICITY
 • Inga begränsningar för att använda tredjeparts objekt som .Net komponenter etc, eller att starta tredjeparts applikationer från iFix eller CIMPLICITY  
 • Kan användas på intranät eller internet 
 • E-signature och audit trail (21 CFR Part 11)
 • Visa och kvittera larm 
 • Administration: stänga ner klient-sessioner, SSL 56-bit encryption, val av portar, begränsa antalet klienter m.m.
Använd Proficy Webspace tillsammans med
iFIX HMI/SCADA

Marknadens mest kompletta HMI / SCADA-lösning.

Läs mer
Proficy Cimplicity

Kraftfull klient/serverbaserad lösning, perfekt för detaljproduktion.

Läs emr

Jag vill gärna veta mer!

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer om hur våra produkter fungerar!