Home Branscher
Läs mer om vårt arbete inom branscherna:
Energi

Vi levererar drift-, digitaliserings- och informationslösningar för produktion av elektricitet, fjärrvärme, fjärrkyla, vindkraft, vattenkraft och solenergi.

 

Läs mer
Fastighetsautomation

Novotek har tagit fram ett koncept för fastighetsautomation baserat på standardprodukter. Det finns färdiga strukturer, objekt och funktioner för fastighetsautomation.

Läs mer
Infrastruktur

Novotek har varit delaktig i flera infrastrukturprojekt och har levererat digitaliseringslösningar. Våra system styr och övervakar tunnlar, broar, trafikövervakning, tunnelbanor och järnvägar.

Läs mer
Livsmedel

Inom livsmedels- och dryckesproduktion finns det direktiv som branschen behöver förhålla sig till, särskilt från EU. Syftet med dessa har varit att införa fullständig spårbarhet i produktionen. Vi har varit nära involverade i processen att tolka och implementera dessa krav vid flera företag.

Läs mer
Läkemedel

Läkemedel är en av de branscher som Novotek varit verksamma inom längst. Vi har levererat lösningar till alla större företag i branschen, inklusive Pfizer, AstraZeneca, Merck, McNeil och Novo Nordisk. Vi levererar kompletta lösningar med eller utan valideringskrav.

Läs mer
Vatten och Avlopp

Vatten och avlopp (VA) är ett av de segment som finns representerat i alla våra länder. Vi levererar produkter och lösningar inom området tillsammans med våra partners. Genom att digitalisera er anläggning uppnår ni en flexibel och framtidsäker lösning där ni tar hänsyn till kraven på hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Läs mer

Låt oss berätta mer!

Våra produkt och applikationsspecialister hjälper dig att hitta det det bästa sättet att implementera lösningen i er bransch.

Kontakta oss gärna för mer information.

 

Kontakta oss