GE Digital’s Proficy Workflow ger operatörer interaktiva steg-för-steg-instruktioner för att styra rätt åtgärder vid rätt tidpunkt. Du får ett verktyg som kan digitalisera manuella, halvmanuella och automatiserade processer över hela verksamheten, från anläggningsoperatörer till chefer.

Proficy Workflow fungerar med PLC-, HMI/SCADA- och MES-system. Med tydlig vägledning kan personalen reagera snabbare på incidenter och larm och undvika att operationer glömmas bort. Resultat, en effektivare drift!

Bättre rutiner med Proficy Workflow

Tydliga instruktioner för arbetsuppgifter leder till bättre konsistens och förutsägbarhet i produktionen. Det omedelbara resultatet är färre fel. Dessutom minskar liknande instruktioner behovet av utbildning och det blir lättare att införa nya rutiner och processer.

Skapa arbetsflöden

I dagens komplexa produktioner är det viktigt att rätt personal får rätt information, och endast dessa kan göra förändringar. Med Proficy Workflow kan uppgifter och händelser enkelt delegeras. Objekt, arbetsflöden eller bilder kan kontrolleras så att endast viss personal har åtkomst och du kör rätt operatörsåtgärder – varje gång.

Hantera larm

Proficy Workflow kan integreras med både HMI/SCADA och MES och ger dig tillgång till enkel larmhantering. Guidat händelsesvar minskar tid som används för felsökning.

Dokumentera arbetsprocessen

Skapa och dokumentera hundratals arbetsflöden för digitalisering av ditt företag. Med detaljerade arbetsflöden blir både små och komplexa arbetsuppgifter snabbare och lättare att slutföra – på rätt sätt.

Skapa rapporter

Analysera och optimera prestanda för både arbetsprocesser och personal. Spara uppgiftsrelaterad information med hjälp av granskningsspåret och använd data för att generera rapporter. Proficy Workflow innehåller ett urval rapportmallar samt erbjuder även möjligheten att skapa dina egna.

Operatörsgränssnitt

Proficy Workflow har ett grafiskt användargränssnitt. Varje åtgärd beskrivs av ett eller flera arbetsflöden som kan anslutas, köras parallellt eller bytas ut. För att enkelt bygga arbetsflöden får du en modell av fabriken som visar hur maskiner och utrustning är anslutna och påverkar varandra. Användare kan enkelt interagera med varandra, liksom med PLC: er och signaler från andra system. Detta gör det möjligt att samla in både manuella och automatiska data. Användare har tillgång från PC, mobil och surfplatta. Se Proficy Workflow som används i videon nedan.

Funktioner

 • Interaktiva, steg-för-steg-arbetsinstruktioner.
 • Fungerar med ditt PLC-, HMI/SCADA– och MES-system.
 • Gör det möjligt för personal att svara snabbare, med färre fel. 
 • Lika arbetsinstruktioner minskar utbildningskostnaderna.
 • Delegera uppgifter och händelser till rätt personal.
 • Flexibla arbetsflöden: Anslut, kör parallellt eller växla. 
 • Grafiskt användargränssnitt med modell över fabrik, maskiner och utrustning. 
 • Digitaliserar både manuella, halvmanuella och automatiska processer.
 • Digitala loggar: Bättre spårbarhet och ingen förlorad information.
 • Standardiserade och anpassade rapportmallar.
 • Åtkomst via PC, mobil och surfplatta.

Mer konsekvent produktion

Med Proficy Workflow kan du samla och bevara den kunskap som dina experter besitter och använda den som en standard över hela företaget. Konsekvent, optimerad produktion ger högre kvalitet, färre fel och bättre säkerhet.

Lösningen tillhandahålls av GE Digital, en världsledande aktör inom system anpassade till industriell automatisering och digitalisering.

Våra säljare och tekniker hjälper dig att hitta rätt sätt att implementera lösningen i ditt företag. Kontakta oss för mer information.

Använd Proficy Workflow med
PLC och Automationssytem

Välj mellan ett brett utbud av PLC:er och styrsystem.

PLC och Automationssystem
Operatörssystem HMI/SCADA

Få en översikt och kontroll över ditt produktionsföretag.

Operatörssystem HMI/SCADA
MES

En samling lösningar för omfattande prestationshantering av hela verksamheten.

MES