MES (Manufacturing Execution Systems) är en samling lösningar som spårar och dokumenterar hela produktionsprocessen i realtid. Lösningarna drivs av insikt och intelligens från dataintegration, IIoT, maskininlärning och prediktiv analys och möjliggör «Lean» produktion. Genom att slå samman den digitala världen med den fysiska produktionens värld kan MES leverera omfattande prestationshantering för hela verksamheten.

Winter is coming!

Problem inom produktion: höga energipriser, bristande dokumentation och sjuk personal

Vintern står inför dörren och det kan innebära problem för din produktion. Höga energipriser, bristande dokumentation och sjuk personal är tre problem vi nämner i dokumentet – tillsammans med tre förslagna lösningar. Ladda ner dokumentet för att ta reda på hur du överlever vintern!

  • Close

    Download file

Hur används MES?

MES-systemet befinner sig mellan SCADA- och ERP-systemen och ger en automatisk anslutning mellan de två. Lösningen fungerar på flera funktionella områden. Här spåras och övervakas utrustningseffektivitet (OEE) och andra viktiga prestandaindikatorer som driftstopp, avfall och produktionssiffror, samt genomsnittlig tid mellan fel och reparationstid på dessa (MTBF och MTTR). Alla signaler läses direkt från utrustningen eller via manuella ingångar.

MES Automationspyramid
Automationspyramiden visar olika nivåer av automatisering och digitalisering.

Genom att samla in och analysera data hjälper systemet till att administrera både automatiserade och manuella operationer. Med tillgången till denna insikt är det möjligt för operatörer och andra beslutsfattare att identifiera olika händelser, hitta orsakssamband och göra val som optimerar verksamheten. Detta innebär att du kan minska driftstopp, avfall och vrak samt förbättra maskinens effektivitet.

Resultatet är bättre utnyttjande av råvaror, utrustning och personal, effektivare produktion, lägre produktionskostnader, bättre produktkvalitet och snabbare leveranstider: Alla faktorer som gör ditt företag mer konkurrenskraftigt.

Digitalisera din produktion

MES är en digitaliseringslösning som passar alla typer av industrier och produktionsföretag och kan vara särskilt viktig i reglerade industrier som livsmedel och läkemedel. Novotek är en leverantör av MES-lösningar i hela Europa. I Sverige har våra lösningar implementerats på bland annat Jotun, Mills och Tine.

Novotek erbjuder olika, marknadsledande lösningar från GE Digital: den kompletta lösningen Proficy Plant Applications, samt modulerna Proficy Operations Hub, Proficy Workflow og Proficy Efficiency. Läs mer om MES på GE Digital hemsida. Dessutom har vi OPC Router

Våra produkt- och applikationsspecialister hjälper dig att hitta rätt sätt att implementera lösningen i ditt företag. Se alla våra MES-lösningar nedan.

Novotek MES production
Våra MES-lösningar
Proficy Plant Applications

En komplett modulär MES-lösning.

Läs mer
Proficy Operations Hub

Få bättre visualisering av data med Proficy Operations Hub.

Proficy Operations Hub
Proficy Workflow

Digitalisera manuella arbetsuppgifter med Proficy Workflow.

Proficy Workflow
Proficy Manufacturing Data Cloud

Strukturera, utnyttja och analysera produktionsdata från företagets alla olika produktionsenheter. Konsolidera maskin-, ERP- och produktionsdata i GE Cloud och använd det sedan för analys och optimering.

Läs mer
ROB-EX Scheduler

Få en översikt över produktionen med ett verktyg som är särskilt utvecklat för produktionsplanering.

ROB-EX Scheduler