Home Branscher Livsmedel Customer story Coca-Cola European Partner Sverige AB

Lösning

Informationssystem

Produkter

Fördelar

  • Bättre överblick
  • Mer kontroll över produktionen
  • Mindre flaskhalsar
  • Lättarbetat användargränssnitt

Valde Proficy Plant Applications

Lösningen som Novotek levererat ersätter ett äldre system som Coca-Cola European Partners Sverige AB tidigare använde sig av.

– Vi hade ett liknande system som vi inte riktigt var nöjda med. Det låg rätt i tiden med en förändring och valet stod mellan att göra en uppgradering av det befintliga systemet eller att byta till något helt nytt, förklarar prognos- och uppföljningschefen på fabriken i Haninge.

Han beskriver att de inte hade något bra förtroende för det tidigare systemet och att de behövde en nytändning. Därför valde de att i stället investera i ett verktyg från Novotek.

Förbättrar effektivitet, kvalitet och säkerhet

Sedan Proficy Plant Applications installerades har arbetssättet på fabriken förändrats en hel del. Rutiner, såsom den dagliga mötesstrukturen, har anpassats efter den typ av information de nu får fram. Den stora förändringen är att de numera jobbar aktivt med den information som genereras.

– Nu är det en del av vår vardag. Vi använder det varje timme för att säkra effektivitet, kvalitet, men också säkerheten. Eftersom Coca-Cola är ett så stort och välkänt varumärke så är de här bitarna oerhört viktiga, förklarar prognos- och uppföljningschefen.

Proficy Plant Applications har blivit en del av operatörernas vardag. Nu är det möjligt att hela tiden se hur produktionen går, vilket ger en helt annan grund än tidigare.

– Nu fattar vi beslut på fakta i stället för magkänsla. Plötsligt kan vi titta på hur det faktiskt ser ut, konstaterar han.

Ökat produktionens effektivitet och stabilitet

På fabriken finns det sju produktionslinor och en sorteringslina. Lösningen är implementerad på samtliga linor och har gett största förändringen i form av en uppgång vad gäller effektiviteten.

Rapportfunktion med stor flexibilitet

Med Proficy Plant Application får de rapporter som är egendefinierade. Något som underlättar analysarbetet. Funktionen är flexibel och går att anpassa efter användarens behov.

Rapportfunktionen används regelbundet. En gång i veckan på ledningsnivå och dagligen av de personer som arbetar direkt med produktionen. Oftast är det Proficy Portal som används och emellanåt även Excel.

Novotek_reference_Coca-cola_Sweden

Ett välfungerande samarbete

På Coca-Cola i Haninge är de inte bara nöjda med Proficy Plant Application utan även själva implementeringen och servicen.

– Samarbetet med Novotek har varit riktigt bra. Det är en stor fördel med en svensk partner, något som gör det hela mycket smidigare och lättare på många sätt. Dessutom kan Novotek både PLC och mjukvara, det underlättar att få hjälp av någon som kan båda bitarna och har en helhetssyn. Det är smidigt vid de tillfällen då problem uppstår och vi inte vet vad det beror på. Det är en stor anledning till att vi valde Novotek och Proficy Plant Applications, avslutar Prognos- och uppföljningschefen, Coca-Cola European Partners Sverige AB

Läs om de produkter som har presenterats ovan
Proficy Plant Application

Optimera din produktionsverksamhet med en komplett MES-lösning från GE Digital.

Proficy Plant Applications
Proficy Historian

Få marknadens mest kraftfulla processdatabas, utvecklad för att hantera produktionsdata.

Proficy Historian

Kontakta oss

Våra produkt- och applikationsspecialister hjälper dig att hitta det det bästa sättet att implementera lösningar inom er bransch och produktion.