Proficy Plant Applications från GE Digital är den mest kompletta MES-lösningen på marknaden. Lösningen består av olika moduler som var och en löser produktionsutmaningar. Modulerna väljs efter behov och kan användas ensamma eller tillsammans. Lösningen är sömlös och fungerar över olika produktionsområden.

Genom att samla in och analysera data i realtid hjälper Proficy Plant Applications att hantera både automatiserade processer och manuellt arbete. Med tillgång till de data du behöver för att övervaka produktionen uppnås omfattande prestationshantering för hela företaget. Resultatet är effektivare produktion och ökad lönsamhet.

Ett omfattande system för hela produktionen

Proficy Plant Applications ger dig en överblick och kontroll över din produktion och fungerar som ett verktyg för kontinuerlig förbättring av effektivitet, kvalitet och prestanda. Med en modulbaserad lösning väljer du vilka moduler du behöver:

Efficiency

Proficy Efficiency är en komplett OEE-lösning (Total Equipment Effectiveness). Modulen spårar och övervakar bland annat driftstopp, vrak, avfall, produktionssiffror, MTBF och MTTR, och analyserar data för att upptäcka orsakssamband. När du registrerar produktionsprestanda får du en automatiskt beräknad OEE. Systemet stöder både manuell, halvautomatisk och helautomatisk registrering. Med Efficiency-modulen kan du dokumentera graden av användning av maskiner, produktionslinje eller hela fabriken.

Quality

Kvalitetsmodulen ger tillgång till realtidsdata som styr kvalitetsnivåer. Du kommer att meddelas tidigt i händelse av ett processfel med SPC-varning. Detta hjälper dig att minska vrak, avfall och produktionskostnader och garanterar en mer enhetlig produktkvalitet. Operatörsinstruktioner, specifikationer, recept, procedurdokument, laboratorieprover och mer kan integreras i Proficy Quality. Modulen stöder CFR del 11.

Production

Produktionsmodulen ger dig en fullständig överblick och kontroll över produktionsflödet. Produktionsorder tas från ERP-systemet och körs i produktion. ERP-systemet uppdateras sedan med information om bland annat antalet producerade enheter och konsumtionen av råvaror. Modulen ger fullständig spårbarhet från råvara till färdig produkt och ger god produktionsrapportering och analys.

Batch Analysis

Med batchanalys kan du analysera och jämföra data på batch-, procedur- och fasnivå. Systemet kan användas mot de flesta leverantörers batchsystem. Modulen fungerar som ett verktyg för att förbättra kvaliteten på batchorienterad produktion. Batchanalys stöder S88.

Funktioner

  • Välj mellan olika modulbaserade applikationer anpassade till ditt företag: Effektivitet, kvalitet, produktion och batchanalys.
  • Få ett specifikt mätsystem för att hitta och analysera data över anläggningar, utrustning och material.
  • Övervaka produktionen i realtid.
  • Ger personal den information de behöver för snabb optimering av produktionen.
  • Spårar hela produktionsprocessen, från råvara till färdig produkt och distribution.
  • Få tillgång till produkt-, batch- och processanalys.
  • Användarvänligt grafiskt gränssnitt med åtkomst från PC, mobil och surfplatta.

En MES-lösning för alla typer av produktionsföretag

Proficy Plant Applications är lämpligt för alla typer av tillverkningsföretag: Från mat till flyg och elektronik. Lösningen har utvecklats och testats av GE Digital i över 25 år och har implementerats av tusentals tillverkningsföretag runt om i världen. Våra konsulter hjälper dig att hitta rätt sätt att implementera lösningen i ditt företag.

Mer om Proficy Plant Applications
Proficy Efficiency

Få OEE beräknas automatiskt med Proficy Efficiency-modulen.

Proficy Efficiency
Kundreferens

Coca-Cola Sverige AB valde Proficy Plant Applications till sin produktion.

Customer story Coca-Cola European Partner Sverige AB