Gör OT-data mer lättillgängligt

DataOps kommer från ordet “Data Operations“. Det är ett tillvägagångssätt som gör OT-data från maskiner och produktionsutrustning mer tillgänglig och enklare att analysera vid beslutsprocesser.

Översikt på sidan:

Klicka på rubrikerna för att komma direkt till avsnittet.

Samla, strukturera och distribuera data

En av industrins stora utmaningar idag är att industrielldata ofta saknar struktur. Data från till exempel en processmaskin kan innehålla taggar/signaler från styrsystemet, men kan sakna “metadata” som plats, typ och funktion. Det kan även tex skilja på namngivning mellan maskiner och system och detta kan skapa utmaningar när fabriker, maskiner, processer och produkter ska analyseras tillsammans.

Med vår DataOps-lösning kan data från flera källor (OPC, MQTT, SQL etc.) eller system sammanställas, kontextualiseras, struktureras och distribueras lokalt (on the Edge) i en Unified Namespace (UNS) eller i Cloud.

DataOps grafik

VÅR DATAOPS LÖSNING

Ansluter sig till datakällor med ostrukturerade data:

 • PLC-system m.m. via OPC
 • Databaser via SQL
 • Andra system via MQTT REST
 • Cloud via API, IOT core och IOT green grass

Strukturerar data på olika sätt:

 • Fysisk modell (Enterprise/Site/Area/Line/Cell/Asset)
 • Objektmodell (Pump/Motor/Fyllmaskin/panna)
 • Funktionsmodell (Energiuppföljning/Råvaruförbrukning/Kassation/OEE)
 • ERP modell
 • Andra strukturer

Distribuerar strukturerad data:

 • Lokalt (on the Edge)
 • Cloud (Microsoft, Google och AWS)
 • Unified Namespace (UNS)
Grafik över hur Intelligence Hub från Highbyte fungerar

Vår DataOps-produkt

Tillsammans med vår leverantör HighByte levererar vi Intelligence Hub, den första DataOps-lösningen av sitt slag och möjliggör Unified Namespace samt lagring i Cloud. En produkt perfekt för dig som vill strukturera och skala upp mycket data snabbt, utan att behöva använda kod.

Intelligence Hub passar dig som: 
hanterar mycket data, har många fabriker och vill använda Cloud-miljö.

Du kan även läsa mer om Intelligence Hub HighBytes egen hemsida.

Hur kan du använda Intelligence Hub?

Titta på videon för att se om du känner igen dig i problemen som kan uppkomma i ditt dagliga arbete. Då får du också förslag på hur Intelligence Hub från HighByte kan hjälpa dig lösa dessa.

Skriv till oss