Home Lösningar och Produkter Rapportering och Business Intelligence

Novotek är en leverantör av olika lösningar för datainsamlings- och rapporteringslösningar. Vi hjälper dig att hitta den lösning som passar ditt företag.

Med vår dataloggning- och rapporteringslösning får ni bättre inblick i företagets process och produktion. Ta bättre beslut med snabb och enkel åtkomst till produktionsdata baserad på insamlad information.

Hur används dataloggning och rapportering?

Ett dataloggnings- och rapporteringssystem är ett viktigt verktyg för alla produktionsföretag. Genom systemet får du tillgång till användbar information om produktionen, helt automatiskt. Systemet hämtar data från PLC: er, HMI / SCADA, MES och BI-lösningar via OPC-servrar.

Med denna insikt kan stillestånd minskas och prestanda och kvalitet ökas. Genom att undvika manuell registrering sparar du tid och minskar eventuella mänskliga fel. Resultatet är optimerad och mer kostnadseffektiv drift.

Datainsamling

En processdatabas är utformad för insamling, lagring och distribution av stora mängder produktionsdata. Här loggas all processdata samt larm och händelser från olika servrar som historik. Vår databas är skalbar och kan växa med företaget. Redundans kan uppnås för bättre säkerhet kring kritiska data.

Vi erbjuder marknadens kraftigaste processdatabas: Proficy Historian, i tillägg med Industrial Data Provider som är speciellt utvecklat för Business Intelligence, Big Data och Data Mining.

Novotek Report Plus

Rapportering

Rapportering ger dig snabb och enkel åtkomst till rapporter baserat på insamlad data. Vår lösning är webbaserad. Du kan hämta uppdaterade rapporter om olika data för den valda tidsperioden, när som helst och var som helst. Lösningen stöder också manuell registrering. 

Vårt rapporteringsverktyg, Novotek Report Plus, ger dig tillgång till korrekta rapporter i realtid.

Nyckeln till optimal produktion

Våra system för dataloggning och rapportering är byggda med komponenter från världsledande aktörer som GE Digital. Lösningarna är skalbara, och passar både små och stora produktioner i alla branscher. Vi på Novotek levererat lösningar til bland annat Jotun, Tine, Nortura og KIMS. 

Våra dataloggningslösningar
Proficy Historian

Marknadens mest kraftfulla processdatabas utvecklad för produktionsdata.

Läs mer
Industrial Data Provider

Gör data tillgängliga för Business Intelligence, Big Data och Data Mining.

Läs mer
Proficy Operations Hub

Få bättre visualisering av data med Proficy Operations Hub.

Läs mer
Novotek Report Plus

Få korrekta rapporter i realtid med rapporteringsverktyget Novotek Report Plus.

Novotek Report Plus