Home Lösningar och Produkter Rapportering och Business Intelligence

Vad är Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) är ett samlingsnamn som beskriver hur rådata kan bearbetas och användas för att samla in, analysera och presenteras för att stötta strategiska och operativa beslutprocesser. Som en grundläggande del av BI används rapportering för att visualisera framtagna data i form av tabeller, grafer och diagram.

Business Intelligence och Rapportering Novotek

Rapporter och Business Intelligence (BI) är avgörande inom industrin av flera anledningar:

Datadrivet beslutsfattande

Datadrivet beslutsfattande

Inom industrisektorn, där stora mängder data genereras dagligen, tillhandahåller BI förmågan att analysera och tolka dessa data. Beslutsfattare kan lita på korrekta och aktuella rapporter för att ta välgrundade beslut.

Prestanda-övervakning

Prestanda-övervakning

Rapporter och BI-verktyg gör det möjligt för industriföretag att övervaka prestanda för maskiner, produktionslinjer och övergripande verksamhet. Denna realtidsövervakning möjliggör snabb identifiering av flaskhalsar, ineffektivitet eller underhållsbehov samt minimerar stillestånd och maximerar produktivitet.

Resursoptimering

Resursoptimering

BI hjälper till att optimera resursutnyttjandet genom att ge insikter om energiförbrukning, råvaruanvändning och arbetskraftseffektivitet. Denna optimering bidrar inte bara till minskade kostnader utan också till hållbarhetsarbete.

Prediktivt underhåll

Prediktivt underhåll

Genom avancerad analys och maskininlärningsalgoritmer kan BI-system förutsäga utrustningsfel och underhållsbehov. Predektivt underhåll hjälper även till att minimera oplanerade stopp, reducera underhållskostnader och förlänger livslängden på produktionsutrustningen.

Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll

BI möjliggör realtidsövervakning av produktionsprocesser, vilket ger omedelbar upptäckt av avvikelser och defekter. Detta hjälper till att upprätthålla och förbättra produktkvalitet.

Marknadsanalys och prognoser

Marknadsanalys och prognoser

BI-verktyg ger insikter om marknadstrender och konkurrenters aktiviteter. Denna information är värdefull för industriföretag för att anpassa sina strategier efter nya marknadskrav och förbli konkurrenskraftiga.

Våra produkter inom Business Intelligence och Rapportering:

Industrial Data Provider

Industrial Data Provider

Förbered din data för användning i Business Intelligence verktyg, Big Data och Data Mining med Industrial Data Provider. Lösningen har tagits fram av oss på Novotek i samarbete med GE Digital, och används tillsammans med Proficy Historian.

Med Industrial Data Provider kan data standardiseras, summeras och jämföras. Data samlas in med hjälp av OPC och lagras i processdatabasen Proficy Historian, innan den hämtas in i Industrial Data Provider. Härifrån kan standardiserad data skickas till dina Business Intelligence-, Big Data- och Data Mining-verktyg så som Microsoft Power BI och Qlik Sense. Informationen kan även vidarebefordras och lagras i andra system.

Novotek Report Plus

Novotek Report Plus

Novotek Report Plus är ett webbaserat rapporteringsverktyg som använder historikdata från Proficy Historian. Programvaran kommer med ett brett utbud av fördefinierade mallar för dagliga, veckovisa, månadsvisa, kvartalsvisa och årsrapporter. Tidsperiod, parametrar och upplösning ändras efter behov. Det finns även verktyg för att skapa skräddarsydda rapporter.

Med planeringsfunktionen bestämmer du när de olika rapporterna ska genereras. Rapporter kan skapas både som HTML, PDF eller skrivas ut direkt på en skrivare. Novotek Report Plus kan också integreras med ditt SCADA-system.

Nyckeln till optimal produktion

Våra system för Business Intelligence och rapportering är framtagna av oss på Novotek i samarbete med den världsledande aktören GE Digital. Lösningarna är skalbara, och passar både små och stora företag i alla branscher. Vi på Novotek har levererat lösningar till bland annat Jotun, Nortura och KIMS. 

Våra produkter inom BI och Rapportering
Industrial Data Provider

Gör data tillgängliga för Business Intelligence, Big Data och Data Mining.

Läs mer
Novotek Report Plus

Få korrekta rapporter i realtid med rapporteringsverktyget Novotek Report Plus.

Läs mer