Home Branscher Vatten och Avlopp

Operatörssystem för vatten- och reningsverk

iFIX HMI/SCADA ett av de vanligaste SCADA/operatörssystemen som finns på vattenverk och reningsverk. Viktiga egenskaper som krävs av ett modernt operatörssystem är bl.a. flexibel kommunikation via Ethernet, RS232/RS422/RS485, radio, GSM m.m. Här har vi varit med och utvecklat många typer av protokoll för bl.a. uppringd kommunikation mot pumpstationer, tryckstegringsstationer och vattentorn.

Operatörssystemet iFIX har kommunikation mot de flesta typer av pumpstationsstyrningar som ABB OP45, Flygt AquaCom (MACTEC), Swedmeter Called Comli Driver och många andra typer.

Larmhantering

Operatörssystemet har avancerad larmhantering där larm från både centrala anläggningar och yttre anläggningar så som pumpstationer, vattentorn, tryckstegringsstationer m.m. samlas in, lagras och presenteras i operatörssystemets larmlista. Larmen kan grupperas i olika larmareor och med olika larmprioriteter allt beroende på hur kritiska larmen är. När ett larm uppkommer kan man skicka ut larmmeddelande via operatörssystemets tilläggsmodul messenger till mobiltelefoner, e-post, minicall etc. Man kan även kvittera larm från operatörssystemet via en app (SmartDirect) för Android och IOS.
Från mobiltelefonen kan man även styra signaler i operatörssystemet.

För att få att få en bra överblick över sina larm finns även en larmanalysmodul som kan integreras i operatörssystemets processbilder där man kan sortera och filtrera larm beroende på larmarea, prioritet m.m. Man kan även enkelt se hur många gånger en signal varit i larmtillstånd samt hur lång varaktighet den haft under en vald tidsperiod.

Proficy iFIX vises på skjerm.

Rapportering

En annan kritisk del för vattenverk och avloppsreningsverk är rapportering. Med Novoteks programvara Report Plus finns ett mycket kraftfullt rapportverktyg där man utifrån olika mallar enkelt kan bygga sina olika rapporter. En jättestor fördel är att man kan använda en och samma rapportmall för olika perioder som dygn, vecka, månad, kvartal och årsrapport.

Detta innebär att med en rapport kan man få ut rapporter för vilket tidsintervall som helst. Detta underlättar även löpande underhåll av de olika rapportmallarna som finns i systemet.

Flexibel operatörsmiljö

iFIX HMI/SCADA operatörsmiljö har nästan obegränsade möjligheter. Operatörssystemet kan köras som tjocka klienter (iClient) installerade på en standard PC datorer eller som tunna terminalserver klienter (iClient TS) eller som Webklienter (WebSpace) i en Internet Explorer. Vill man vara mobil kan man styra och övervaka sitt vattenverk/reningsverk Via IPAD eller Androidplatta (Proficy SCADA). Man kan använda en eller flera datorer och en eller flera bildskärmar i sin operatörsmiljö. För att enkelt kunna bygga upp sin operatörsmiljö finns en färdig bildstruktur samt ett färdigt objektbibliotek med bl.a. motorer, pumpar, on/off ventiler, reglerventiler, regulatorer, fläktar etc.

I operatörssystemet Proficy iFIX sker all konfigurering online vilket innebär att man inte behöver bygga redundanta lösningar eller stänga ner systemet vid förändringar utan man har hela tiden hålla koll på sin anläggning utan avbrott.

Översikt och enkelhet

Förutom HMI/SCADA system finns ofta flera andra system som labbsystem, rapportsystem, underhållssystem, fastighetssystem, kamerasystem m.m. på reningsverken/vattenverken.

Med programvaran Proficy Operations Hub kan man samla alla dessa system i en strukturerad miljö där man på ett enkelt sätt kan byta mellan HMI/SCADA iFIX och de andra systemen utan att behöva byta fönster.

SCADA säkerhet

Då vatten är ett av våra viktigaste livsmedel är det av yttersta vikt att säkerställa att ingen obehörig kan påverka processen. Med HMI/SCADA-systemet iFIX kan vi garantera ett mycket säkert operatörssystem. Nätverkstrafik mellan SCADA-noder och operatörsnoder är krypterad för att driftskritiska data inte skall kunna manipuleras. Även lösenord krypteras med 256 bit AES kryptering. iFIX SCADA-system kan även integreras med det centrala Active Directory (AD) så att användare och lösenord administreras från ett centralt ställe.

Produkter presenterade med referenserna ovan:
iFIX HMI/SCADA

Den mest kompletta HMI/SCADA-lösningen på marknaden.

Läs mer
Proficy Historian

Marknadens mest kraftfulla processdatabas utvecklad för produktionsdata.

Läs mer
Novotek Report Plus

Få korrekta rapporter i realtid med rapportverktyget Novotek Report Plus.

Läs mer

Låt oss berätta mer!

Våra produkt- och applikationsspecialister hjälper dig att hitta det det bästa sättet att implementera lösningar inom er bransch och produktion.

Kontakta oss