Proficy Historian från GE Digital är en processdatabas utformad för insamling, lagring och distribution av stora mängder produktionsdata. Databasen fungerar som en viktig informationsplattform för Industri 4.0 och andra applikationer, vilket ger dig tillgång till trender, analys och rapportering.

Proficy Historian är tätt integrerad med andra programvaror från GE Digital. Bland dessa hittar vi HMI/SCADA– och MES-system, samt lösningar för maskininlärning och analys. Proficy Historian har en öppen databas som gör det möjligt för ett stort antal tredjepartssystem att hämta data. Data hämtas med OPC eller andra kommunikationslösningar.

Unik teknik, anpassad till industriellt bruk

Proficy Historian levereras med en skalbar processdatabas. Med hundra till hundra miljoner taggar per server kan databasen växa i linje med ditt företags behov. Data samlas in i millisekunder och komprimeras innan de lagras så att de inte påverkar hastighet eller prestanda. Detta gör att du kan lagra all data för potentiell analys.

Flexibel datahantering och analys

Lösningen levereras med inbyggda verktyg för datahantering och analys och kan också enkelt kopplas till BI-verktyg, Office-produkter och SQL-gränssnitt. Med Excel-tillägget får du dataåtkomst och möjlighet att göra analys med ett standard kalkylverktyg. Allt är väldigt användarvänligt. Du har åtkomst via ett grafiskt användargränssnitt med verktyg som taggsökning och “drag and drop”-funktioner.

GE Digital Proficy Historian secure

Förstklassig datasäkerhet

Datasäkerhet har högsta prioritet och hanterar alla branscher och myndighetskrav. Proficy Historian använder OAuth2 för att auktorisera användare, vilket bara ger rätt personal tillgång till kritisk produktionsdata. Stöd för dataredundans och «store and forward» -teknik förhindrar att data går förlorade i händelse av ett nätverksfel.

GE Digital Proficy Historian DataCollector

Förberedd för molnlösningar

Lösningen «edge ready». Det handlar om funktioner för att skicka data till olika molnlösningar. Proficy Historian är utvecklad för molnlösningar som Microsoft Azure och Amazon AWS.

Proficy Historian
nu tillgänglig i molnet

Allt fler ledande industriföretag har beslutat sig för att anamma molnet. ERP, data lake, till och med MES-system kan nu kopplas upp och distribueras i molnet, och det finns ett överflöd av analysverktyg att använda!

Det som tidigare har saknats är möjligheten att på ett enkelt sätt flytta OT-data i stor skala till molnet, men det finns det nu en lösning på.

Hantering av tidsseriedata

Tidseriedatabaser har en plats i industrianläggningar av en anledning: de är designade för att hantera stora volymer strömmande process- och historikdata.

De tillhandahåller inbyggda, tillförlitliga datainsamlingsverktyg utformade för industriellt bruk:

 • Hundratals industriprotokoll
 • ”Store and forward” för att hantera nätverksavbrott
 • Industriell datakomprimering vid källan och i servern – vilket minskar resurserna för datatransport, beräkning och lagring
 • Möjlighet för användare att använda verktyg som Excel
 • Snabb datahämtning oavsett tidsspann
 • Förenklade sätt att hantera data och skapa värde – som att utföra aggregering och returnera medelvärdet över en tidsperiod utan att bygga komplexa frågor

Världens första molnanpassade tidseriedatabas

GE Digital och Amazon Web Services (AWS) har gjort den första molnbaserade historikdatabasen tillgänglig på AWS Marketplace.

Historikdatabasen ger:

 • Säker krypterad OT-dataströmning till molnet, med upp till 150 000 värden per sekund per gränssnitt
 • ”Store and forward” av data för att skydda mot dataförlust om molnet eller nätverket inte är tillgängligt
 • Avancerad komprimering och lagring som medför kostnadseffektiv användning av molninfrastruktur.

Dessutom, eftersom det är byggt för molnet, ger GE Proficy Historian for Cloud fördelarna med molnbaserad teknik:

 • 100% tillgänglighet vid programuppdateringar
 • Datareplikering
 • Hög tillgänglighet
 • Enkel dataintegration genom inbyggda gränssnitt till andra molnbaserade analysplattformar i kombination med att de distribueras i kundens virtuella privata moln.

Oavsett om Proficy Historian används för en enskild anläggning eller för ett helt företag, löser denna revolutionerande teknik, utmaningen med molnbaserad analys som består av stora mängder data.

Funktioner

 • Kraftfull processdatabas utformad för insamling, lagring och distribution av stora mängder produktionsdata.
 • Nära integrerad med andra Proficy-lösningar från GE Digital: Inklusive Proficy Operations Hub, iFIX HMI/SCADA, Proficy Plant Applications och Proficy CSense.
 • Öppen databas gör det möjligt för tredjepartssystem att hämta data.
 • Kan samla in data via OPC-, MQTT-, SQL- och CSV / XML-filer.
 • Skalbar processdatabas från hundra till hundra miljoner taggar per server. 
 • Datakomprimering ger lagring utan reducerad hastighet eller prestanda.
 • Excel-tillägg gör det möjligt att extrahera data i Excel.
 • Hög datasäkerhet.
 • «Store and forward»-teknologi och redundans förhindrar dataförlust.
 • Stöder 21 CFR del 11.
 • Förberedd för molnlösningar.
 • Grafiskt användargränssnitt.
 • Åtkomst från PC, mobil och surfplatta.

Tusentals installationer, över hela världen

Proficy Historian har utvecklats under årtionden och installeras i tusentals företag runt om i världen. Systemet installeras på några minuter så att du kan få en översikt och bearbeta data omedelbart.

Lösningen tillhandahålls av GE Digital, en världsledande aktör inom system anpassade till industriell automatisering och digitalisering.

Använd Proficy Historian med