Digital transformation i 5 steg

Vill du optimera dina produktionsprocesser? Då är du inte ensam! Möjligheten att kunna ta så kallade ”datadrivna” beslut blir allt viktigare för tillverkande företag. Vad många däremot inte tänker på är att det krävs flera grundläggande steg innan optimering är möjlig. Dessutom saknas ofta en tydlig struktur över hur du ska nå dit, även kallat en digital transformation.

En enkel metod för digital transformation

För att lyckas med din digitala transformation kan du använda vår metod som vi kallar ”Digitaliseringshjulet’‘. Digitaliseringshjulet består av 5 steg:

  • Anslut
  • Modellera
  • Arkivera
  • Visualisera
  • Optimera

Dessa steg bygger på varandra: du börjar på anslut och avslutar på optimera! Låt oss gå igenom metoden steg för steg.

Digital transformation i 5 delar

Digitaliseringsmetoden

Anslut data

1. Anslut för att få tillgång till data

Det första steget i en digital transformation är att säkerställa att du har tillgång till data. Det gör du genom att koppla samman produktionssystem och programvaror. Därefter har du upprättat kommunikation mellan dina enheter och lagt grunden för en digital transformation.

Modellera data

2. Modellera för att förstå dina data

Efter att du har lyckats ansluta dina system så kommer du ha tillgång till massvis av data. Men det är viktigt att veta var dina data kommer ifrån! Därför behöver du modellera dina data och skapa ett sammanhang. Exempelvis: vilken linje eller linjedel tillhör de?

Arkivera data

3. Arkivera för att kunna analysera

För att du ska kunna analysera och optimera din produktion över tid så behöver du arkivera dina data på ett bra sätt. Du behöver även historisk data för att kunna göra exempelvis Machine Learning (ML) och AI.

Visualisera data

4. Visualisera för användarvänlig överblick

Därefter behöver du visualisera data för användaren, kanske är det en operatör? I andra fall kan det vara ledningen eller andra intressenter. Visualisera innebär kort att du anpassar informationen efter användaren. En operatör behöver en viss vy för att göra sitt jobb effektivt medan analytikern behöver en helt annan! En tumregel är att ”rätt information presenteras till rätt person på rätt sätt”.

Optimera data

5. Nu kan du optimera!

Efter att ha genomfört varje steg i digitaliseringshjulet så är du framme på det sista steget. Nu har du förståelse för sambanden i produktionen och kan optimera utifrån lättillgänlig data. Kanske vill du:

  • Minska energiförbrukningen
  • Förbättra planeringen
  • Dra ner på råvaror
  • Få ner din kassation

Vill du prata digital transformation?

Skriv till oss direkt i formuläret eller ring/maila om det passar bättre:

Om du vill ha kontaktuppgifter till en specifik person så hittar du det här.