Industrial Data Provider är en lösning som samlar in och bearbetar industriell data och sedan vidarebefordrar informationen för användning i Business Intelligence verktyg, Big Data och Data Mining. Med lösningen får du ett innovativt, snabbt och enkelt sätt att göra data tillgänglig: hela vägen från sensorn till ditt verktyg.

Med Industrial Data Provider kan data standardiseras, summeras och jämföras. Data samlas in med hjälp av OPC och lagras i processdatabasen Proficy Historian, innan den hämtas in i Industrial Data Provider. Härifrån kan standardiserad data skickas till dina Business Intelligence-, Big Data- och Data Mining-verktyg så som Microsoft Power BI och Qlik Sense. Informationen kan även vidarebefordras och lagras i andra system.

Använd alla dina data med Industrial Data Provider

Många företag har bra verktyg för Business Intelligence, Big Data och Data Mining. Utmaningen är att få in kvalitetssäkrad data i dessa verktyg. Med hjälp av drivrutiner i automatiseringsskiktet har Industrial Data Provider över tusen sätt att hämta data. Data behandlas sedan innan de skickas vidare till ditt verktyg.

Datainnsamling

Data samlas in med OPC -kommunikationsplattformen KEPServerEX från Kepware. KEPServerEX kan anslutas till tusentals enheter – från enkla elmätare till komplexa produktionssystem. Systemet har en hög säkerhetsnivå och skyddas mot dataförlust med hjälp av «store and forward» teknologi.

Lagring

Med Industrial Data Provider kan miljontals taggar lagras på några sekunder medan data hämtas. Data lagras i databasen Proficy Historian från GE Digital, vilket säkerställer insamling och lagring på ett snabbt, säkert och säkert sätt. Lösningen är mycket skalbar och passar företag i alla storlekar.

Behandling och distribution av data

Data måste bearbetas innan de är klara att användas. Med Industrial Data Provider kan enheter standardiseras, summeras och jämföras. Problem med icke-standardiserade och dåliga data är lösta. För enkel distribution har lösningen ett standard SQL-gränssnitt, så att alla med grundläggande SQL-kunskap enkelt kan hämta data.

Industrial Data Provider

När data har samlats in och behandlats kan de användas i dina Business Intelligence, Big Data och Data Mining-verktyg. Du får tillgång till viktig industriell information om din produktion och kan använda data för en mer optimal och effektiv drift. Informationen kan också vidarebefordras och lagras i andra system.

Funktioner

  • Samla in och bearbeta data för användning i Business Intelligence verktyg, Big Data och Data Mining, så som Microsoft Power BI och Qlik Sense.
  • Data samlas in med OPC -kommunikationsplattformen KEPServerEX från Kepware.
  • Lösningen har utvecklats i samarbete med GE Digital och lagrar data i databasen Proficy Historian.
  • Data behandlas och förbereds för vidare användning.
  • All data levereras i standard SQL -gränssnitt.
  • Data kan vidarebefordras till andra system.
  • Användarvänligt gränssnitt.

Ta del av Industri 4.0

Novotek samarbetar med världsledande aktörer inom industriell automatisering och digitalisering i utvecklingen av IIoT. Samla in, bearbeta och distribuera viktig produktionsdata: Med Industrial Data Provider kan ditt företag delta i Industri 4.0.

Industrial Data Provider är en produkt som utvecklats av Novotek. Våra säljare och tekniker hjälper er att hitta rätt sätt att implementera lösningen i ditt företag.

Använd Industrial Data Provider med
KEPServerEX

Industrial Data Provider samlar in data med KEPServerEX.

Läs mer
Proficy Historian

Data från Industrial Data Provider lagras i processdatabasen Proficy Historian.

Läs mer

Jag vill gärna veta mer!

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer om hur våra produkter fungerar!