Home Branscher Produktion Customer story Scanspac AB

Lösning

 • Automationslösning
 • Batchhantering
 • Recepthantering
 • Spårbarhet
 • Rapportering
 • Analys

Produkter

Fördelar

 • Bättre översikt över recept
 • Enklare konfiguration av recept
 • Ökad produktion med befintlig utrustning
 • Smidigare produktionskvalitet
 • Förhindrar att produkter av dålig kvalitet levereras till kunder
 • Integration med affärssystem
 • Serviceavtal med snabb support från Novotek via VPN
 • Enkel och tydlig produktionsplanering
Novotek piktogram: Check.

Med MES-systemet Proficy Plant Applications fick Scanspac en komplett lösning för att spåra batchproduktion. Detta gjorde det lättare för dem att tillverka spackel av jämn hög kvalitet.

Med ett äldre system blev det efterhand svårt att hitta reservdelar berättar produktionschefen på Scanspac, och såg behovet av att uppgradera till en modernare lösning. Valet föll på MES-systemet Proficy Plant Applications från GE Digital, levererat av Novotek.

Novotek såg helheten i det vi behövde. MES-systemet uppfyllde alla våra krav och förväntningar, säger han.

Sedan installationen av Proficy Plant Applications i fabriken i Glanshammar har Scanspac fått en betydligt bättre överblick över sina recept. Den största förändringen är att de idag har en spårbarhet som inte fanns tidigare, vilket gör det möjligt att spåra råvarorna i varje enskilt parti. Med några knapptryckningar får de tillgång till rapporter och data om vilka ingredienser som används i de olika recepten.

Genom en enkel rapportanalys har vi fått en bättre överblick över produktionen, så att vi kan förhindra att spackel av sämre kvalitet når slutkunden. Det har också blivit lättare att hålla en jämn, hög kvalitet på alla recept, förklarar produktionschefen.

Ett flexibelt system för batchhantering

Scanspacs största behov var ett mer flexibelt batchhanteringssystem. Det tidigare operativsystemet saknade länkar till driftsystemet, vilket innebar att varje recept matades in manuellt, utan möjlighet att spara data. För att göra processen enklare föreslog Novotek att ansluta alla produktionslinjer med företagssystemet och installera ett MES-system. Resultatet gav Scanspac en fullständig översikt över produktionen, med möjlighet att redigera eller skapa nya recept när som helst, var som helst.

Vi kan sitta på kontoret och redigera eller skapa nya recept, samtidigt som vi följer händelser i processen. I produktionen har vi nu full överblick över var vi befinner oss i produktionen, och vilka larm eller händelser som har registrerats, säger produktionschefen.

Fabriken i Glanshammar har fyra stationer som styr de fem olika linjerna som går. Normalt följer operatörerna de linjer de ansvarar för, men vid behov kan de även byta till andra linjer.

Systemet är mycket flexibelt och underlättar allt för effektiv produktion.

Ökad produktion

Övergången från det gamla styrsystemet till Proficy Plant Applications gick bra. Även om maskinkapaciteten förblev oförändrad kunde Scanspac producera mer med det nya MES-systemet. Både produktionschefen och hans kollegor är nöjda med lösningen och lyfter särskilt fram tillgången till statistik och rapporter.

– Den överblick vi har fått över produktionen och verktygen för spårbarhet ger oss en mycket bra analys inför framtiden.

För support använder Scanspac ett serviceavtal som gör att Novotek kan ansluta via VPN för att analysera, övervaka och initiera mindre förändringar över distans.

Vi är mycket nöjda med samarbetet med Novotek, avslutar han.

Läs mer om lösningarna
Proficy Plant Applications

En komplett, modulbaserad MES-lösning.

Läs mer
iFIX HMI/SCADA

Den mest kompletta HMI/SCADA-lösningen på marknaden.

Läs mer
VersaMax

En mångsidig och funktionsrik PLC för prestanda, tillförlitlighet och flexibilitet.

Läs mer