Home Branscher Produktion Customer story SF Marina
SF Marina är en tillverkande verksamhet inom flytpontoner för marinatillämpningar och har sin största produktionsanläggning på Tjörn. Utöver fabriken utanför Göteborg har de producerande anläggningar i bland annat USA och Asien. De levererar sina produkter till hela världen, produkter som är skräddarsydda för varje kund.

En flytponton/flytbrygga består av armerad betong, ingjutningsgods och cellplast. Bärighet, stabilitet och slitstyrka är viktiga egenskaper hos en flytbrygga.

Se filmen om SF Marina:

Fungerar inte filmen för dig? Då kan det vara dina Cookies-inställningar som ställer till det. Klicka här för att se den direkt på Youtube.

Lösningar
Produkt
Fördelar
  • Långsiktig planering
  • Återrapportering
  • ROB-EX Scheduler
  • Ökad effektivitet
  • Exakta leveranstider
  • Tydlighet i arbetsuppgifter
  • Bättre utnyttjande av resurser och kapacitet
  • Kontinuerlig uppföljning av enskilda projekt
Sammankopplade system ger en överblick

I ROB-EX kan SF Marinas produktionsberedare planera och lägga upp varje del av verksamheten i en Gantt-strukturerad vy. Allt som görs i fabriken är sammankopplat till ROB-EX som körs tillsammans med lagret, som i slutändan är kopplat med affärssystemet. Det underlättar för planering av verksamhetens resurser, både avseende personal och råvaror. Det gör även att det går att beräkna varje projekts kostnad.

Återrapportering och arkivering

Systemet har skapat en bättre överblick för alla medarbetare. ROB-EX använder applikationerna Shopfloor och Time Tracker för återrapportering. Där skapas en snabb uppfattning om vad som händer i fabriken vid varje specifikt tillfälle. Alla tidsstämplar sparas i en databas vilket gör att de i efterhand kan sammanställa statistik över nedlagt arbete. För SF Marina gjordes en skräddarsydd rapport.

Egen surfplatta skapar struktur

Varje medarbetare har även en egen surfplatta för att kunna lägga in sina tider, följa planeringen för dagen och strukturera upp sitt egna arbete. SF Marinas produktionsberedare berättar: ”Då ser de exakt vad de ska göra och hjälper dem att planera sin dag. Det hjälper också dem att strukturera vad de ska göra hela tiden.”

Två år efter vi gjorde kundberättelsen träffades vi igen och ställde följande tre frågor:

Hur fungerar ditt arbete med ROB-EX idag?
Johannes Bergström, Produktionsberedare SF Marina berättar:
Det fungerar bra. Vi arbetar vidare med kontinuerlig uppföljning. Får ut mer data och lär oss mer och mer om våra egna produkter. Nästa steg är att vi utökar med ytterligare en resurs för att använda ROB-EX mer då det hjälper oss med uppföljning på projekt och upphandlingar med mera.

När vi träffades senast berättade du att Ni vill koppla lagersaldo samt integrera mot ERP. Hur har det gått? Har något annat dykt upp på vägen?
Planen är fortfarande att ERP kommer att integreras mot ROB-EX samt att vi kommer att koppla lagersaldo för att kunna få en helhetsbild i ROB-EX.

Hur ser framtiden ut med ROB-EX på SF Marina?
Den ser bra ut. Ju mer vi jobbar i ROB-EX desto mer ser vi att vi behöver ROB-EX.

Ta reda på mer eller spara läsningen till senare?

Ladda ner vårt Whitepaper om SF Marinas berättelse. Här finnas allting summerat och delges i en mer detaljerad beskrivning – för dig som är ännu mer nyfiken eller på språng!

Vill du också transformera din produktionsplanering?

Läs mer om ROB-EX Scheduler
ROB-EX Scheduler

Ett verktyg specialiserat på produktionsplanering.

Läs mer