Home Branscher Petro och Kemi Customer Story AkzoNobel Rexolin AB

Lösning

 • Produktionsledning
 • Dokumentation
 • Kvalitetsoptimalisering
 • Analys
 • OEE
 • Produktionsplanering

Produkter

Fördelar

 • Förenklar spårning och upptäckt av batchavvikelser
 • Automatiska produktionshanteringsverktyg
 • Analys av driftstopp och förbättring av OEE
 • Planering av hela produktionslinjen
 • Ett integrerat system
Novotek Sverige AB

Manuell kvalitetsuppföljning av batchproduktion är ofta tidskrävande. Det var precis den utmaningen som AkzoNobel Rexolin AB stod inför. För att öka produktionseffektiviteten och produktkvaliteten valde de därför att implementera MES-systemet Proficy Plant Applications, tillsammans med processdatabasen Proficy Historian och produktionsplaneraren ROB-EX Scheduler.

AkzoNobel Rexolin AB hade använt processdatabasen Proficy Historian i flera år när de valde att utöka med det kompletta MES-systemet Proficy Plant Applications.

En av anledningarna till att vi valde Proficy Plant Applications är att vår produktion sker i omgångar. Vi behövde därför ett enklare sätt att spåra olika batcher i trendrapporter, och kunna identifiera eventuella avvikelser som påverkade kvaliteten, förklarar VD:n för AkzoNobel Rexolin AB.

Proficy Plant Applications kommer med verktyg för produktionsdokumentation, kvalitetsoptimering och effektiv analys. Det gör det enkelt att dokumentera bland annat produktionsprocesser med begränsad hastighet.

Vi kan nu analysera driftstopp och ta reda på vad som har orsakat störningen. Det är särskilt viktig information för underhållsteamet som får insikt i vilken utrustning som behöver extra övervakning.

Upptäck oväntade problem

Med information baserad på data kan ni fatta mer korrekta beslut. De på AkzoNobel konstaterar att det har förbättrat produktionsuppföljningen och gjort det lättare att hitta orsaker bakom oväntade kvalitetsförändringar.

Genom att använda Proficy Plant Applications tillsammans med Proficy Historian har de identifierat problem som de inte har upptäckt tidigare.

Utbyggbar och anpassad för framtida behov

Nästa steg för AkzoNobel Rexolin var att implementera automatiserad produktionsschemaläggning genom att koppla Proficy Plant Applications med affärssystemet SAP. En av fördelarna med Novoteks lösning är att systemet kan byggas ut och anpassas. Med en öppen lösning kan många olika system kopplas ihop utan problem.

Satsningen på denna lösning har varit ett stort steg i rätt riktning för oss, avslutar VD:n på AkzoNobel Rexolin.

Läs mer om lösningarna
Proficy Plant Applications

En komplett modulbaserad MES-lösning.

Läs mer
Proficy Historian

Marknadens mest kraftfulla processdatabas utvecklad för produktionsdata.

Läs mer
ROB-EX Scheduler

Ett verktyg specialiserat på produktionsplanering.

Läs mer