Home Insights Cybersäkerhet för industriföretag

Cybersäkerhet för industriföretag

Riktade cyberattacker mot industriföretag fortsätter att öka och det gör också kostnaderna de orsakar. Under de senaste åren har många välkända företag utsatts för utpressning av trojaner och cyberattacker mot produktionsanläggningar. Den ökande digitaliseringen har förbättrat flexibiliteten och effektiviteten i produktionen, men samtidigt har det även öppnat dörrar för nya attackpunkter och risker. Läs om hur du ska förbättra din cybersäkerhet för industriföretag nedan.

Artikel om cybersäkerhet för industriföretag med Novotek

IT-säkerhet för OT?

Även om IT och OT (Operational Technology) gradvis smälter samman skiljer sig OT fortfarande mycket från IT. De välkända IT-säkerhetssystemen är ännu inte överförbara till OT, och för de flesta företag finns det ännu inte en process att förena system och mjukvarulösningar till ett enhetligt övergripande system. Resultatet av detta är att OT-system har blivit ett enkelt mål för professionella angripare.

Skillnaden mellan IT- och OT-säkerhet

I dagsläget är den vanligaste metoden för OT-säkerhet användning av loggar, säkerhetskopior och möjligheten till återställningar. Lösningar som brandväggar och skydd mot skadlig programvara, som är vanliga inom IT, är ännu inte implementerade i samma utsträckning för OT. Den främsta anledningen till att det är så här är att de har olika prioriteringar i sina skyddsmål: inom IT ligger fokus på datasekretess, och inom OT är det tillgänglighet.

Disaster-Recovery

Efter en cyberattack är det inte bara själva attacken som du ställs inför. Det är snarare problematiken med att fastställa och återställa den senaste versionen i ett system, till exempel återställa produktionsparametrar. Även i automatiserade processer innebär ofta arbetet fortfarande den samma som för 30 år sedan – Manuell handpåläggning.

Det saknas metoder som …

övervakar av förändringar.

registrerar sekvenser av ändringar.

säkerställer att ändringar endast utförs av personer med rätt behörighet.


Produktions- och driftchefer letar därför efter en lättimplementerad lösning som är enhetlig för hela företaget och dess produktionsenheter. Eftersom dessa till stor del saknas sätts det ofta in lokala lösningar som kopplas samman till ett lapptäcke. Dessa blir ofta komplexa och förlitar sig i sin tur på att ständigt justeras och “lösas” av unika individer.

Bedöm risker och vidta åtgärder

Företag kan förbättra cybersäkerheten avsevärt i sina industrianläggningar genom att bedöma sina egna risker, vidta effektiva skyddsåtgärder och vara förberedda för attacker. Detta inkluderar bland annat användning av mjukvarulösningar för återställning, versions- och backuphantering.

Generellt sett: säkerhet en kontinuerlig process som kräver regelbunden översyn.

Åtgärder för ökad säkerhet

octoplant

Vi levererar cybersäkerhet för industriföretag med Auvesy-MDT.

Med octoplant får du den cybersäkerhet som du behöver. Den flexibla mjukvaruplattformen kombinerar omfattande funktioner för säkerhetskopiering och versionshantering av automationsmjukvara med cybersäkerhet.


Frågor eller rådgivning om OT-säkerhet

Beskriv gärna dina behov och din produktions förutsättningar så ser vi hur vi kan hjälpa dig med er OT-säkerhet vad gäller back-up, versionshantering och cybersäkerhet.

Namn(Obligatoriskt)
Ange din e-post om du vill att vi återkommer hit.
Alternativt anger du ditt telefonnummer om du vill bli uppringd.
Fler insights