Home Insights Lämna Excel – få en optimal produktionsplanering

Lämna Excel – få en optimal produktionsplanering

Använder du Excel för ett planera er produktion? I denna artikel berättar vi varför detta (som är ett av de vanligaste verktygen för produktionsplanerare) skapar onödiga utmaningar, och hur du kan använda ett effektivare och mindre tidskrävande verktyg för att optimera din produktionsplanering.

Produktionsplanering påverkar i stort sett alla funktioner i företaget, inte bara själva produktionsprocessen. Att investera i ett verktyg för produktionsplanering är därför en investering i verksamhetens lönsamhet och i nöjda kunder.

I många verksamheter utförs produktionsplaneringen med otillräckliga verktyg, vilket resulterar i stress, extraarbete, kostnader, oberäkneliga ledtider och missnöjda kunder. Känner du igen dessa problem?

Lämna Excel - optimera din produktionsplanering

Enbart Excel räcker inte för produktionsplanering

Excel är ett mångsidigt program även för användning i produktionsanläggningar, men det är inte avsett för produktionsplanering. Det kan tillräckligt för de enklaste produktionsprocesserna, men hos de flesta företag är processerna och produktionskedjorna långa, komplexa och beroende av många variabler.

Utmaningarna med att förlita sig på Excel i produktionsanläggningar är till stor del kopplat till ineffektiv arbetstid. Excel upplevs som problematiskt för produktionsplanerare eftersom det inte ger en enkel överblick och manuell inmatning kan även leda till fel. Excel tenderar att bli personlig för den enskilda planeraren och de individuella arbetssätten kan orsaka förvirring eftersom det blir svårt för andra att förstå.

Förutom den tid som går åt till att granska tabeller och söka efter rätt information, är kalkylprogram sällan helt integrerade med ERP eller andra relevanta system. Funktioner som produktionsplanerare ofta efterlyser, såsom optimering av planering och materialbeställningar, är inte tillgängliga. Den manuella planeringen kan leda till längre leveranstider, det saknar uppföljning av produktionen och saknar möjlighet att skapa simuleringar.

Med en specialiserad programvara blir produktionsplaneringen effektivare och enklare

I stället för Excel bör du använda en produktionsplaneringsprogramvara. Den är gjord för att hantera all produktionsplanering i form av resurser så som människor, maskiner, råvaror och olika regler för att göra produktionen smidig och lönsam, och i slutändan få nöjda kunder.

Med en produktionsplaneringsprogramvara får du:

  • Fullständig översikt
  • All information lättillgänglig
  • Möjlighet att planera och göra ändringar i realtid
  • Hantera flaskhalsar i produktionen
ROB-EX produktionsplanering

Vår produktionsplaneringslösning

Vår produktionsplaneringslösning är ROB-EX Scheduler, en mjukvara som är speciellt utvecklad för produktionsplanering. Programmet kan användas som ett fristående verktyg eller kopplas till ditt ERP-system. Det är utformat för att hantera dynamiken och svängningarna som är vanliga faktorer i produktionen och säkerställer ett mer stabilt och optimalt produktionsflöde.

Om du vill höra mer om hur din produktionsprocess kan effektiviseras och hur du kan utveckla produktionsplaneringen, kontakta oss.

Sami Törnroos Novotek

Artikeln är skriven av:

Sami Törnroos

Head of Sales and Marketing
Novotek Finland

Fler insights