Home Insights 7 myter om versionshantering och backup

7 myter om versionshantering och backup

Inställningen till versionshantering kan ibland ses som onödig hos de industriföretag vi möter. Ett manuellt tillvägagångssätt kan ha fungerat bra i flera år. Men med dagens stora mängder av data som ska hanteras kan de manuella arbetssätten leda till problem. I den här artikeln kommer vi att gå igenom 7 myter om versionshantering och backup, och ge svar till dem.

Vad innebär versionshantering?

Versionshantering är en process där ändringar i nätverksanslutna och icke nätverksanslutna styrsystem övervakas, jämförs och säkerhetskopieras. Det är ett bekant begrepp för dom som arbetar med mjukvaror, men är också en viktig del av industriella automationsfunktioner.

Med versionshantering och backup säkerställer du att maskinerna som kör fabriken är uppdaterade. Du vet vilka ändringar som har gjorts i systemen, vem som gjort dem och när de gjordes. Du kommer att kunna återställa ett havererat system till den senaste backupen och fortsätta produktionen.

7 myter om versionhantering och backup
Myt 1 - versionhantering och backup

Myt

“Vi behöver ingen versionshantering – vi har gjort det bra hittills.

Utan en säkerhetskopia eller möjlighet att jämföra och vid behov återställa tidigare versioner producerar du i blindo. Med ett automatiskt backuphanteringssystem schemaläggs backuphantering samtidigt som alla förändringar av program versionshanteras.

Myt 2 - versionshatering och backup

Myt

“Att implementera ett versionshanteringssystem är riskabelt och dyrt.

Att implementera ett modernt versionshanteringssystem är enkelt. Oftast behövs det bara en server och ett antal klienter.

Du kan installera systemet själv och det kan konfigureras på en dag. Normalt tar implementeringen ungefär en vecka och då är alla system uppkopplade.

Kostnaden för ett driftstopp där du inte hittar rätt version är oftast mycket högre än programvarans licenskostnad per år.

Myt 3 - versionshatering och backup

Myt

“Systemet ersätter mitt jobb”

För att kunna göra en snabb återställning är det avgörande hur noggrant och frekvent backuper har gjort. Målet med programvaran är att automatisera tidskrävande och monotona arbetsuppgifter, såsom:

  • Backuphantering
  • Versionshantering
  • Dokumentation

Resultatet av ett backuphanteringssystem är att det frigör medarbetarnas tid så att de kan fokusera på sina kärnkompetenser och att utveckla sin kompetens.

Myt 4 - versionshatering och backup

Myt

”Vår manuella versionshanteringsstrategi fungerar fint.”

Mer mjukvara = mer utbildning = mer kostnad.

Att jämföra filstorlek och datum är inte effektivt och det ger inte en detaljerad bild av de olika versionerna som finns. Det är inte heller lätt att hitta den senaste versionen, se förändringarna eller vem som har förändrat den.

Högautomatiserade fabriker använder många olika konfigureringsverktyg som måste underhållas och uppdateras. Detta ökar arbetsbelastningen för produktions- och underhållspersonal. Endast en mjukvarubaserad lösning kan hjälpa till med detta problem. Ett versionshanteringssystem kan integrera redan testade projektstrukturer, samtidigt som det stödjer användaren att enkelt göra automatiska säkerhetskopior.

Myt 5 - versionshatering och backup

Myt

Versionshanteringssystemet behöver en enhetlig miljö av automationssystem för att fungera

Ett bra versionshanteringssystem kan hantera många olika typer av automationssystem från olika leverantörer. Det hanterar både fristående och nätverksanslutna system.

Myt 6 - versionshatering och backup

Myt

”Endast intern personal kan versionshantera och göra backuper”

Produktionsanläggningar använder ofta externa leverantörer i sin dagliga produktion. Därför det är viktigt att versionshanteringssystemet kan spara, jämföra och kontrollera de ändringar som gjorts i styrsystemen av extern personal. Du ska också kunna dokumentera svaret på frågan: varför. Full validering och spårbarhet är endast möjlig när orsakerna bakom förändringarna är dokumenterade.

Myt 7 - versionhantering och backup

Myt

Säkerhetskopiering och versionshantering är samma sak

Versionshantering kan inte ersätta säkerhetskopiering och backup ersätter inte versionshantering. Det här är två olika verktyg som fungerar bäst tillsammans. Detta säkerställer att relevant information är tillgänglig när den behövs.

Det enda sättet att veta om programmen som körs i produktionen överensstämmer med de backuper som finns är att schemalägga backuperna och jämföra dessa mot senaste incheckade version. På så sätt kan du spåra förändringar och analysera dem.

Sammanfattning

För att säkerställa att relevanta versioner och att backuper finns, måste du använda en automatisk backup- och versionshanteringsprogramvara som hanterar alla system. En manuell hantering gjord av olika personer är aldrig lika säker.

Önskar du implementera en säker backuphanteringsplattform för OT-system som kombinerar backuphantering och versionshantering rekommenderar vi octoplant.  

Kontakta oss och boka en gratis demonstration så berättar vi mer!


Mer information


Fler insights