Home Insights 4 steg till att uppnå en hållbar produktion

4 steg till att uppnå en hållbar produktion

Uppnå en hållbar produktion

Uppnå hållbarhetsmål samtidigt som du ökar effektivitet och lönsamhet

Industriföretag har blivit tvungna att kritiskt ifrågasätta hela sin värdekedja och utveckla innovativa sätt att öka effektiviteten och se över sin resursanvändning.

En nyckel till detta är tillgången till högkvalitativa data som ger omfattande insikter om energi- och materialförbrukning.

Skapa underlag för hållbara beslut

Följ dessa 4 steg för att uppnå dina hållbarhetsmål:

hållbara beslut
Registrera/mät förbrukning för en hållbar produktion

Registrera/mät förbrukning

Det första steget är att registrera den faktiska resursförbrukningen och jämföra den med förväntade förbrukningsvärden. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att få omedelbara insikter och få tidiga varningar så snart förbrukningen ökar över förväntade nivåer. Lagrad data kan även användas för att ta fram viktiga nyckeltal som fungerar som grund för ytterligare analyser av produktionsprocessen.

Analysera/identifiera orsaker för en hållbar produktion

Analysera/identifiera orsaker

I det andra steget används digitala verktyg för att identifiera orsakerna till ineffektivitet. Machine Learning gör det möjligt att få djupare insikter och identifiera optimeringspotential. Detta steg är avgörande för att nå hållbarhetsmål och uppfylla lagkrav.

Förutse/känn igen mönster för en hållbar produktion

Förutse/känn igen mönster

Detta tredje steg handlar om att identifiera icke önskvärda mönster i produktionsprocessen och reagera proaktivt innan händelsen inträffar. Användningen av avancerad analysteknik som AI / Machine Learning och prediktiva modeller spelar här en nyckelroll genom att göra det möjligt att simulera framtidsscenarier och förutse konsekvenserna av olika strategier.

Visualisera/skaffa insikter för en hållbar produktion

Visualisera/skaffa insikter

En tydlig och heltäckande visualisering av produktionen är avgörande för en effektiv verksamhet. Detta underlättar inte bara beslutsfattandet, utan främjar också samarbete mellan olika intressenter och avdelningar.

Brett utbud av mjukvarulösningar och pålitliga verktyg

Rätt digitala verktyg är avgörande för en hållbar produktion. GE Vernova erbjuder ett brett utbud av mjukvarulösningar som fokuserar på både effektivitet och hållbarhet. Med produkterna kan du själv skräddarsy ditt digitala landskap och kontinuerligt anpassa det till förändrade krav.

Nedan presenterar vi GE Vernovas produkter kopplade till att uppnå en hållbar produktion:

GE Digital Proficy Historian

Lagra process- och produktionsdata

Värdefulla data om systemtillgänglighet, produktionskvalitet och energiförbrukning genereras i den dagliga produktionen. Optimeringspotentialen förblir dock ofta oanvänd eftersom nödvändig data saknas. Proficy Historian erbjuder en lösning för långtidslagring och säker hantering.

Proficy Plant Applications, MES-system, effektivitet & OEE

Produktionsoptimering

Proficy Plant Applications har funktioner för kvalitetsuppföljning, spårbarhet och OEE. Med dessa moduler säkerställer du hög kvalitet, optimal resursförbrukning som ger en hållbara produktionprocesser.

GE Digital Proficy Csense

Analysera data och agera proaktivt

Proficy CSense använder AI och Machine Learning för att analysera produktionsdata, och optimera produktionsprocesser. Denna teknik gör det möjligt att snabbt identifiera dolda fel och utföra exakta analyser. Simuleringar om framtida prestanda kan eliminera kvalitetsfluktuationer, minska resursförbrukningen och öka produktiviteten.

Proficy for Sustainability Insights

Designad för hållbarhetsinsikter

Proficy for Sustainability Insights tillhandahåller hållbarhetsanalys och resurseffektivisering. Det gör det inte bara möjligt för företag att förbättra sina produktionsprocesser, utan stödjer också spårbarheten av nyckeltal som är avgörande för efterlevnaden av riktlinjer såsom Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Detta bidrar till att förenkla hållbarhetsredovisningen samtidigt som miljömålen uppnås.

GE Digital Operations Hub

Central process- och produktionsövervakning

Proficy Operations Hub är en innovativ plattform som gör det möjligt för företag att centralt visualisera och analysera data från ett brett spektrum av datakällor. Användare att enkelt skapa sina egna vyer/dashboards.


Hållbar optimering

Sammanfattning

De presenterade produkterna ovan förbättrar effektiviteten och hållbarheten i produktionsprocesser. Företag kan därmed identifiera optimeringspotential, vilket leder till förbättrad resurseffektivitet och produktivitet.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra lösningar eller ha mer information om en specifik produkt.


Fler insights