Home Nyheter Proficy for Sustainability Insights – för industriell hållbarhet
Produktuppdatering

Proficy for Sustainability Insights – för industriell hållbarhet

GE Vernova har lanserat Proficy for Sustainability Insights, en ny AI-baserad mjukvarulösning utformad för att förenkla arbetet att uppnå tillverkande företags hållbarhetsmål, samtidigt som den hjälper till att maximera produktivitet och lönsamhet. Genom att integrera drifts- och hållbarhetsdata kan den artificiella intelligens (AI)-baserade programvaran hjälpa industriföretag att använda resurser mer effektivt.

“Fortsatt digitalisering är avgörande för att uppnå industrins hållbarhetsmål!”

Richard Kenedi,
General Manager för GE Vernovas Proficy Software and Services.

Minskad energianvändning

Som ett exempel använde en fordonstillverkare i Europa nyligen vår Sustainability-lösning för att uppnå 18 % energibesparingar på sin fabriks värmesystem. Företaget försökte utnyttja sitt befintliga SCADA-system på anläggningsgolvet för att optimera uppvärmningen och kylningen i dess många energiintensiva produktionsanläggningar. Den förbättrade lösningen optimerade de olika börvärdena baserat på utomhustemperaturer. Dessutom identifierade analysfunktionerna ett problem i värmesystemets styrning samt ett problem med ventiler som inte stängdes korrekt.

En av programvarans nyckelfunktioner är dess förmåga att hjälpa till att sänka kostnaderna genom att övervaka förbrukningsdata för el, naturgas, vatten, och ånga. Analytics kan kontinuerligt upptäcka överflödig eller onödig användning, variation och annan kassaktion. Dessutom kan lösningen hjälpa till att beräkna nyckeltal för varje produktionsprocess, produkt och anläggning.

Hållbar produktion

Proficy for Sustainability Insights hjälper till att minska energikostnader genom att modellera och optimera den daliga produktionen. Den upptäcker även notifikationer om tidigare okända mönster.

“För att en hållbarhetslösning ska vara effektiv för industrin måste den konvergera hållbarhet med operationell excellens och digitalisering. Den behöver även säkerställa att det inte enbart är energiförbrukningen och råvaruresurserna som ska optimeras, utan att anläggningarna maximerar produktivitet, KPI:er och i slutändan även lönsamheten”

Craig Resnick,
Vice President, ARC Advisory Group.

“Proficy for Sustainability Insights tillhandahåller denna hållbarhet, drift och digitaliseringskonvergens genom att kombinera den beprövade Proficy-programvaran med GE Vernovas expertis inom hållbar tillverkning. Detta kan maximera produktiviteten och lönsamheten samtidigt som varje kund för möjlighet att fullfölja sin resa att uppnå sina hållbarhetsmål.” tillägger Resnick.

Fler inlägg