Home Insights Så löser du dina utmaningar inom produktionsplanering

Så löser du dina utmaningar inom produktionsplanering

Många produktionsplanerare står inför samma utmaningar och upplever problem med flaskhalsar i produktionen. I den här artikeln berättar vi hur du löser du dina utmaningar inom produktionsplanering genom att använda en modern produktionsplaneringsprogramvara för att öka effektivitet och säkerställa kapacitetsstyrning.

Så löser du dina utmaningar inom produktionsplanering

3 vanliga utmaningar inom produktionsplanering

1. Du ansvarar för leveranstider, men saknar exakt information och överblick

Som produktionsplanerare ansvarar du för leveranstider på kundorder. En order påverkar hela verksamheten, från produktion till försäljning och kundservice, och har stor påverkan på konkurrenskraften. Utmaningen är att planera produktionen så att du kan hålla lovad leveranstid samtidigt som produktionen ska vara så effektivt som möjligt.

Att planera produktionen kan vara svårt. Är leveranstiderna för korta finns det en risk att de inte kan hållas, och är leveranstider för långa riskerar du att tappa kunder som inte kan vänta.

Utmaningarna med leveranstider beror till stor del på beroenden mellan exempelvis tillgång på råvaror och andra resurser som behövs för produktionen. Leveranstider planeras i många fall utifrån antaganden, generaliseringar eller tidigare erfarenheter från individer. Detta ökar risken för att leveranstiderna är orealistiska och inte kan hållas.

2. Du använder ett system som svarar dåligt på förändringar

Har du upplevt att produktionsplanen är inaktuell redan innan den har börjat användas? Produktionen förändras hela tiden, och oväntade situationer kommer att uppstå. En kund kan ändra beställningen, en underleverantör kan ha en försenad leverans, sjukdom hos personalen eller en maskin som går sönder är alla faktorer som kan orsaka tillfälliga kapacitetsproblem.

Beställning, produktion och leveranskedjor är komplexa och förändras ständigt. Systemet för produktionsplanering ska kunna visa och hantera dessa förhållanden och påverka produktionen, både på kort och lång sikt.

I många företag görs produktionsplaneringen på grov nivå i system som Excel eller ERP-verktyg. Utmaningen är att dessa ofta är oflexibla. De saknar funktioner för att kunna detaljplanera produktionsfaser, planera om produktionen och se produktionsframsteg i realtid.

3. Det råder brist på transparens mellan planerare och operatörer i produktionsprocessen

När ändringar görs i produktionsplanen är risken stor att du behöver omorganisera produktionen. När detta sker är det viktigt att det förmedlas och att de på produktionsgolvet är medvetna och har förstått konsekvenserna av förändringen.

Planera produktionen med ROB-EX

En modern produktionsplanering löser utmaningarna

Realtidsinformation och delad visning

Ett modernt system för produktionsplanering bygger på effektiva processer mellan produktionsplaneraren och produktionspersonalen/operatörerna. Det innebär en gemensam översikt över realtidsdata för order, arbetsflöde, förändringar och en rad andra viktiga områden.

 • Information är tillgänglig för alla.
  Med en gemensam öppen vy har all personal produktionsplanen tillgänglig när de behöver den.
 • Få omedelbar information om flaskhalsar och produktionskapacitet.
  Beslut kan fattas snabbt utifrån tillräcklig information om förändringar i processen.
 • Ändringar av planen uppdateras automatiskt.
  Produktionspersonal kan lita på planen och fokusera sitt arbete.
 • Transparens om huruvida arbetet går som planerat eller inte.
  Systemet har förmågan att förutse problem och kan skapa både kort- och långsiktiga planer i linje med produktionsmålen.
ROB-EX produktionsplanering

Detaljerade produktionsplaner

En av de viktigaste funktionerna i ett modernt planeringssystem är att du har möjlighet att planera produktion och produktionskapacitet mer effektivt, baserat på verkliga begränsningar och faktorer som är beroende av varandra i produktionen. I praktiken går man från grov planering till ett mer detaljerat system, vilket bidrar till att man kan styra produktionen som helhet mycket bättre.

God produktionsplanering är en konkurrensfördel, vilket bidrar till att göra produktionen mer effektiv och lönsam. Läs mer om produktionsplanering här, eller se vår produktionsplaneringslösning, ROB-EX Scheduler, och kom igång med att förbättra din produktionsplanering!

Du kan också besöka ROB-EX:s hemsida här.

Fler insights