Home Insights Frågor och svar om produktionsplanering

Frågor och svar om produktionsplanering

Frågor och svar om produktionsplanering och produktionsplaneringssystem

Det finns några frågor som ofta uppkommer i kontakt med våra kunder gällande produktionsplaneringssystem. Många ställer sig frågande till vad ett produktionsplaneringssystem är eller hur det kan gynna deras dagliga verksamhet. I nedanstående text har vi försökt göra det enkelt genom att besvara vanligt förekommande frågor om just produktionsplaneringssystem och vilka fördelar som finns, i jämförelse med en manuell hantering (exempelvis Excel).

Frågor och svar om produktionsplanering

Fråga: Vad är ett produktionsplaneringssystem?

Svar: Ett sätt att visualisera, strukturera och anpassa sin produktion utifrån verkligheten (exempelvis en sen leverans av material).

Fråga: Varför behövs ett produktionsplaneringssystem?

Svar: Det skapar transparens och samsyn inom företaget – när en kund frågar ’’när är min produkt klar?’’, kan alla i företaget ge samma datum till svar.

Fråga: Hur gynnar ett produktionsplaneringssystem den dagliga verksamheten?

Svar: Flaskhalsar kan utnyttjas optimalt vilket leder till att vi får igenom fler produkter i vår produktion. Även ställtider påverkas eftersom ordrar kommer produceras i rätt ordning. Om någon i personalen exempelvis är sjuk kan vi direkt se vilken konsekvens det får på produktionen.

Fråga: Hur fungerar ett produktionsplaneringssystem med exempelvis ett ERP-system? 

Svar: För att kunna finplanera utifrån tillgängliga resurser samt visualisera tillgängligt material, tar vi vägen om ett planeringssystem. Därefter sänder vi tillbaka data till affärssystemet (ERP) för skarp produktion.

Fråga: Kan man följa upp produktionen med hjälp av ett produktionsplaneringssystem?

Svar: Såklart! Med hjälp av rapporter och faktisk produktionsdata från systemet så kan vi efterkalkylera och följa upp hur väl våra budgeterade tider stämmer med verkligheten.

Fråga: Vad erbjuder vi för programvara inom produktionsplaneringssystem?

Svar: ROB-EX Scheduler är vår programvara inom produktionsplanering och är framtagen av människor med lång erfarenhet inom området. Kort och gott är ROB-EX ett verktyg för både enkla och komplexa planeringsutmaningar.


Har du en fråga som inte nämndes i texten eller undrar du hur ett produktionsplaneringssystem kan integreras med din organisations produktion?

Fler insights