Home Insights Håll produktionen igång med automatisk backup

Håll produktionen igång med automatisk backup

Kan ni starta produktionen snabbt efter ett produktionsstopp? Vet alla vart de kan hitta den senaste mjukvarubackupen? I denna artikel presenterar vi svar på frågorna och hur du kan hålla produktionen i gång med automatisk backup.

3 vanliga frågor vid ett produktionsstopp:

håll produktionen i gång med automatisk versionshantering

1. Var kan jag hitta den senaste säkerhetskopian?

Om versionshanteringen inte är strukturerad/planerad kan det vara en utmaning att hitta den senaste säkerhetskopian. Det kan handla om att säkerhetskopiorna inte har lagrats centralt, och det leder till vidare frågor – Kan den hittas på en av de anställdas egna datorer? Är den kanske hos en extern leverantör? Detta skapar merjobb och värsta fall så finns det ingen backup sparad.

håll produktionen i gång med automatisk versionshantering

2. Vilken är den senaste backupen?

I händelse av ett driftstopp vill du minimera dess påverkan på produktionen. Utmaningen för många företag är att det är lätt att glömma att spara säkerhetskopior under tiden produktionen är i gång, speciellt om det måste göras manuellt. Därför vill du försäkra dig om att säkerhetskopian du har är i den senaste versionen. Har det dessutom gjorts ändringar vill du spara dessa så du kan jämföra dem med varandra.

håll produktionen i gång med automatisk versionshantering

3. Vilken typ av ändringar har gjorts i säkerhetskopian och varför?

Om den senaste versionen inte hittas och produktionen måste startas från en gammal version, måste alla ändringar som gjorts under tiden göras manuellt igen. Detta kräver extra arbete och om de nya inställningarna inte blir korrekta kommer utrustningen och produktionslinjen att fungera dåligt, eller i värsta fall inte starta alls.

För att återställa produktionen så snabbt som möjligt behöver du veta:

  • Vilken typ av ändringar som har gjorts och varför.
  • När och vem som gjorde ändringarna.

Versionshantering löser utmaningarna

Det finns ett mycket enklare och effektivare sätt att hantera versionshantering än att arbeta manuellt!

Med automatisk versionshantering får du:
Automatisk säkerhetskopiering

En viktig grundfunktion med säkerhetskopiering är att den schemaläggs och görs automatiskt. Detta medför att du sparar tid och du kan alltid lita på att backuperna är färska.

 

Alla säkerhetskopior på ett ställe

Med modern versionshantering lagras alla säkerhetskopior på en central server.

 

 

Lätt att hantera och jämföra förändringar

Med en versionshanteringslösning kan du enkelt se ändringar i form av nya versioner som sparats. Du kan direkt se vilka ändringar som har gjorts, när, av vem och varför. Samtidigt kommer du att bli uppdaterad om ändringarna i dokumentationen.

octoplant

Med octoplant får du den versionshantering som du behöver. Den flexibla mjukvaruplattformen kombinerar användarvänligt omfattande funktioner för säkerhetskopiering och versionshantering av automationsmjukvara.


och boka en gratis demonstration så berättar vi mer!


Fler insights