Home Insights ISA95 och betydelsen för MES

ISA95 och betydelsen för MES

ISA95 och MES

För att bygga ett pålitligt och skalbart Manufacturing Execution System (MES) som ger värde tillbaka till verksamheten så behöver du standardiserade datamodeller och strukturer, varav ISA95 passar perfekt.

Vad är ISA95?

ISA95, som står för International Society of Automations Enterprise-Control System Integration, är ett omfattande ramverk för integration av företags- och styrsystem. Standarden definierar modeller, gränssnitt och protokoll som gör det möjligt för MES att kommunicera med olika utrustningar och system. Vidare säkerställs ett konsekvent och tillförlitligt informationsflöde.

Du kan fördjupa dig mer om ISA och ISA95 här.

ISA95 är en standard som möjliggör styrning

Standarden tillhandahåller ett ramverk för att definiera och hantera arbetsflöden, vilket gör det möjligt för MES att styra utförandet av tillverkningsoperationer. Genom att använda ISA95:s modell för procedurstyrning kan MES styra flödet av arbetsinstruktioner, övervaka framstegen och tillämpa regler och begränsningar på flera olika utrustningsenheter. På så sätt säkerställer du att tillverkningsprocesserna följer fördefinierade standarder, vilket resulterar i konsekvent kvalitet och optimerad produktionsgenomströmning.

Utrustningsmodellen i ISA95

En bra början är att titta på utrustningsmodellen, eller Equipment Model, i ISA95 (bild till höger). Här visas en grafisk representation av den fysiska produktionsutrustningen. Därmed kan du förstå hur maskiner och arbetstationer är kopplade till varandra och hur de interagerar. Vidare ger utrustningsmodellen en visuell representation av produktionsmiljön, inklusive utrustningsklasser, instanser och deras attribut, vilket ger bättre förståelse, konfiguration och hantering av produktionsgolvets tillgångar.

Fördelar med ISA95 i en MES-kontext:

När det gäller Manufacturing Execution Systems ger införandet av ISA95-standarden många fördelar. För det första får du standardiserade datamodeller till effektivt datautbyte och processtyrning, varav ISA95 ger ett robust ramverk för att integrera MES med andra företags- och styrsystem. För det andra möjliggör ISA95 korrekt representation och kontroll av tillverkningsutrustning, med sin utrustningsmodell och strukturerade metod.

Det bidrar i sin tur till ökad effektivitet, produktivitet och smidighet i moderna tillverkningsmiljöer. Genom att anamma ISA95 kan organisationer slutligen effektivisera verksamheten, optimera resurserna och frigöra den fulla potentialen hos sitt MES.

  • Standardiserade datamodeller
  • Effektivt datautbyte
  • Korrekt representation och kontroll
  • Ökad effektivitet, produktivitet och smidighet

Vill du veta mer om ISA95 och MES-system?

Skriv till oss

Artikeln är skriven av:

Nils Lindqvist

Digital Innovation Manager

Fler insights