Home Insights Hur möter MES-system produktionsbranschens trender?

Hur möter MES-system produktionsbranschens trender?

Du har tidigare kunnat läsa om MES, Manufacturing Execution System, och dess funktioner. Om du missade inlägget kan du ta del av det här. Men vad finns det då för trender inom produktionsbranschen? Och på vilka sätt anpassas MES-system till dessa trender?

Eftersom branschen är i konstant förändring behöver även lösningarna på marknaden vara detsamma. Läs inlägget om du vill ha bättre insikt i vilka trender som finns och hur kan du välja rätt MES-system därefter.

Trender inom produktion och MES-system

En kort sammanfattning om MES-system:

MES-system, även kallat produktionsstyrningssystem, är till för att övervaka och spåra hela din produktion. Allting dokumenteras i realtid, vilket gör att du både kan reagera direkt vid en incident men även analysera din produktion över tid. Dessutom får du med ett MES-system en rad positiva effekter så som snabba beslut, förbättrad OEE och en mer flexibel fabrik.

Trend 1: OEE är i fokus

I takt med den globala ekonomins utveckling blir OEE, Overall Equipment Effectiveness, allt viktigare. Stigande kostnader för råvaror, energi och transporter gör att företag behöver bli ännu mer effektiva och minska kassation. Om vi lever på mindre marginaler behöver vi köra vår produktion mer effektivt för att öka våra intäkter. Därmed blir OEE ett väldigt viktigt nyckeltal för många tillverkare.

Med ett MES-system integrerar du kontinuerliga förbättringar i det dagliga arbetet, vilket i sin tur gör att du blir mer LEAN. Operatörer som sköter OEE har kontroll och översikt över realtidsdata och kan därmed agera snabbt vid problem. Du kan dessutom använda en OEE-modul till betydligt mer än att mäta lager och lagerutrymme. En läsktillverkare använde till exempel sin MES-lösning från GE till:

  • Rotorsaksanalys för att bygga om maskiner och processer för förbättrad produktion
  • Djupgående kapacitetsanalyser för att optimera planering och schemaläggning

Trend 2: Ny teknologi ställer krav på öppenhet

I samband med att ny teknologi ska implementeras i verksamheter, ställs högre krav på öppenhet mellan system. Det här blir särskilt viktigt när vi pratar om OT/IT-integration, implementering av IIoT-enheter och Cloud-lagring.

Därför bör du välja ett standardiserat MES-system som klarar av att integreras med nuvarande och kommande teknologi.

Trend 3: Hållbarhet är viktigare än någonsin

Det är inte bara interna systemkrav som ökar utan även kraven på en grönare tillverkning. Framtiden kommer kräva att du mäter och minskar din fabriks utsläpp och dess externa påverkan.

MES tillåter dig spåra och hantera viktiga nyckeltal så som materialanvändning, vatten, luft, gas och elektricitet.

Trend 4: Kundanpassade produkter blir allt vanligare

Enligt Industry Week och Forrester så har e-handeln inom B2B nästintill dubblats de senaste åren, varav den främsta anledningen är möjligheten att skräddarsy produkter. Hur möter din verksamhet efterfrågan av allt mer avancerade On Demand-produkter?

Välj mjukvarulösningar för agil tillverkning, utformade efter att hantera en mängd olika arbetsflöden! Undvik specialbyggda arbetsflöden som är oflexibla och designa istället användarvänliga gränssnitt som gör det möjligt för verksamheten att anpassa sig efter marknaden. Med ett MES-system som kan hantera komplexa diskreta processer och hybrida arbetsflöden får du ett antal fördelar:

  • Minskad ställtid
  • Bättre kvalitetskontroll
  • No-code dashboards där du kan lägga in ex. PDF-manuler och CAD-ritningar

Hör av dig till oss så ser vi över vilka MES-system som finns och vilket som passar bäst för just dig!

Skriv till oss

Fler insights