Home Insights 3 sätt att bygga Unified Namespace med Intelligence Hub

3 sätt att bygga Unified Namespace med Intelligence Hub

Det pratas mer och mer om Unified Namespace (UNS), ofta i samband med frågeställningen: Är HighByte Intelligence Hub en UNS-lösning? Svaret på den frågan är att det beror på. Vi ser vanligtvis tre alternativ inom implementering av UNS, varav HighByte Intelligence Hub är en viktig del av alla tre. Främst eftersom den både tillhandahåller åtkomst och struktur till UNS eller agerar som UNS.

Alternativ 1: Bygg Unified Namespace med MQTT-broker

Den mest använda Unified Namespace-arkitekturen är att konstruera UNS med en MQTT-broker. Data publiceras till UNS från flertal system i en Topic-struktur i MQTT-broken, som vanligtvis följer ISA 95 och struktureras enligt: Enterprise/Site/Area/Line/Cell.

Alla system publicerar data till MQTT-brokern när det sker en förändring. De konsumerande systemen prenumererar på relevanta data och får uppdateringar från brokern vid uppdateringar.

Fördelarna med MQTT-brokerns Unified Namespace-arkitektur inkluderar öppenhet, prenumeration av data och en ISA 95-struktur på publicerad data. Utmaningarna med MQTT-brokerns UNS-arkitektur är dels behovet av att logiskt strukturera data till ISA 95 Topic struktur, dels avsaknaden av stöd för MQTT hos många system som ska publicera data till UNS. Dessa utmaningar löses dock genom att kombinera MQTT-brokerns UNS-arkitektur med HighByte Intelligence Hub.

Intelligence Hub kan konsumera data från flera källor, sammanställa data enligt ISA 95-struktur och publicera informationen till UNS i MQTT-brokern. Intelligence Hub kan också användas för att prenumerera på data i UNS och sedan publicera den till system som har REST, SQL och OPC. På så sätt fungerar HighByte Intelligence Hub som en gateway till UNS och omvandlar data till MQTT-brokern på ett effektivt sätt.

En grafisk bild över hur Highbyte Intelligence Hub kan kombineras med MQTT Broker/Unified Namespace

Alternativ 2: Använd Unified Namespace för OT-data som publicerats till en data lake

För att skicka OT-data till en data lake för analys och samtidigt göra data tillgänglig för alla i organisationen krävs strukturering och skapandet av kontext, vilket är typiskt Unified Namespace.

Det finns flera utmaningar när alla dina system ska publicera data direkt till molnet, ett är att systemen inte har stöd eller inte är optimerade för att integreras med ex. Azure eller AWS. I andra fall finns realtidsdata i ett system och kontext i annat. Det finns inte heller något enkelt sätt att standardisera data från en fabrik, än mindre från flera fabriker.

HighByte Intelligence Hub är en perfekt lösning för den här typen av UNS. Med modellerna i Intelligence Hub konsolideras och standardiseras data till kontextualiserade informationsobjekt. Dessutom gör Flows i Intelligence Hub så att data strömmar till en specifik plats i data lake eller Cloud broker.

En grafisk bild över hur HighByte Intelligence Hub kan användas med UNS i en Data Lake

Alternativ 3: Skapa en integreringshub för Unified Namespace

Den sista UNS-lösningen används när det primära målet är att integrera flera system med hjälp av Unified Namespace. Här kan HighByte Intelligence Hub användas som en Unified Namespace integrationshub. Intelligence Hub gör kopplingar till alla källsystem, tar in data från dem samt standardiserar och kontextualiserar data. Därefter görs data till informationsobjekt som är speciellt utformande för användarna.

Intelligence Hub tillhandahåller ett användarvänligt gränssnitt, vilket eliminerar behovet av kundanpassad programmering för att integrera olika system. Intelligence Hub är designad för OT-användare, vilket innebär att den är enkel att distribuera i företaget och ansluta till lokala system.

En grafisk bild över hur HighByte Intelligence Hub kan kombineras med Unified Namespace i en integreringshub

HighByte Intelligence Hub

Den första industriella DataOps- och UNS-lösningen som skapats speciellt för OT- och automatiseringsteam.

Läs här
Fler insights