Home Insights Vad är skillnaden mellan ERP och MES?

Vad är skillnaden mellan ERP och MES?

Vad är skillnaden mellan ERP och MES?

Ska du uppnå Industri 4.0 krävs det både ett ERP-system med produktfokus och MES-system med produktionsfokus. Men vad är skillnaden mellan ERP och MES?

ERP står för Enterprise Resource Planning och innebär i grunden att hantera alla resurser som ett tillverkande företag producerar. Det är ett affärssystem som ser till att rätt resurser finns tällgängliga där de behövs. Vi tänker maskiner, material och människor, och det inkluderar även inköp, logistik, planering och försäljning av alla produktionsresurser. På grund av sin komplexitet uppdateras ERP-system vanligtvis med en tidshorisont på en eller flera minuter.

Ett Manufacturing Execution System säkerställer utförande och realisering av de produktionsordrar som kommer från affärssystemet. MES-systemet svarar ofta snabbare och vet vad som händer på produktionsgolvet. Resultatet av affärssystemet är ofta utgångspunkten för MES-systemet och tar hänsyn till allt från den dagliga beläggningen till detaljerade recept. Det kan också hantera oväntade händelser som att en maskin går sönder eller att en anställd stannar hemma för att den sjuk.

Interface ERP och MES

Rent tekniskt kan gränssnittet mellan ERP och MES genomföras på många olika sätt, till exempel via XML, databas eller REST. Funktionellt beskrivs detta gränssnitt ganska fullständigt i ISA-95-standarden. Denna innehåller modeller för information som produktionsorder, material och recept. I de flesta fall handlar det om anpassning som kan implementeras snabbt med hjälp av mallar för bästa praxis.

I botten kommunicerar MES-systemet ofta direkt med maskinerna för att överföra processdata så effektivt och korrekt som möjligt. En vanlig standard här är OPC UA, som egentligen är ett slags universellt språk för processdata. Även om vi nuförtiden ser mer och mer MQTT dyka upp i kombination med ett Unified Name Space.

Från MES till rapporter och dashboards

MES-systemet är mycket snabbare att reagera och fokuserar helt på produktionen. Det handlar ofta om realtidsdata eftersom systemet behöver veta vad processens aktuella status är. Här sker detaljerad loggning av alla sensorer och mätpunkter i fabriken – ofta i en specifik Historikdatabas. Händelser plockas upp från denna databas, till exempel ett maskinstopp, som sedan automatiskt loggas i MES-systemet. All information från dessa historiska händelser gör det möjligt att generera en rapport eller dashboard med de viktigaste nyckeltalen för processen.

Artikeln är skriven av:

Kees Lambregts

Technical Director
Novotek Benelux

Vill du prata mer om MES?

Skriv till oss

Så inför du MES: steg-för-steg
Ladda ner vår guide

Ladda ner vår steg-för-steg-guide där vi ger mer fördjupande tips på hur du inför ett MES-system. Följ dessa 8 steg för en framgångsrik implementering!

Fler insights