Home Insights Så inför du MES

Så inför du MES

Inför MES

Att införa MES (Manufacturing Execution System) i din fabrik, eller kanske över hela ditt företag, kan kännas övermäktigt. Ett MES-system innefattar ju massor av olika funktioner, som du kan kombinera eller köra var för sig. Några av dessa är:

  • Produktionsplanering
  • Kvalitetsuppföljning
  • OEE
  • Recepthantering
  • Spårbarhet
  • Exekvering
  • Uppföljning av CO2

I den här artikeln får du tips på hur du startar processen och vad som kan vara bra att tänka på när du inför MES. Du kan även ladda ner vår steg-för-steg-guide längst ner på sidan, som mer djupgående beskriver hela processen av att införa MES.

Innan du inför MES

Försök identifiera dina behov

Till en början behöver du ringa in behovet av ett MES-system, med andra ord: vilka produktionsproblem vill du lösa? Försök kartlägga vad i produktionen som inte lever upp till förväntan. Det här kräver självklart att du redan har en förståelse för produktionen och har någon form av planering på plats, ironiskt nog är det exakt vad ett MES-system kan hjälpa dig med. Men vanliga problem är:

Om du likt många andra tycker det är svårt att identifiera på egen hand så kan du kontakta oss för en Digital Assessment (formulär längst ner på sidan). Då får du vår hjälp att analysera din produktion och därefter konkreta förbättringsförslag med vår digitaliseringsmetod.

Beräkna ROI

När du har kartlagt var problemen finns kan du också räkna ut en rimlig kostnad för att lösa problemen. ROI, Return of Investment, innebär att du beräknar när din investering (MES-systemet) ger avkastning. Det vill säga: vad tjänar du på att lösa problemet? Ett räkneexempel:

Om du i dagsläget har 7% kassation och med en MES-lösning kan sänka det till 4%, hur mycket pengar sparar du? Säg att du sparar 1 miljon kronor om året. Då har du också en fingervisning på vad du kan spendera för att få avkastning.

Likt punkt 1 kan det vara svårt att räkna ut exakta siffror på egen hand. Då kan du ta hjälp av en samarbetspartner, oss bland annat, för att ta fram kostnadsförslag.

Såhär inför du MES

Sätt ihop ett team

Ett MES-system påverkar hela bolaget och därför bör du också involvera personal som är berörda av förändringen. Hur ditt team ser ut kan skilja sig åt beroende på vilken lösning du är intresserad av. Men försök att skapa ett så heltäckande team som möjligt, exempelvis någon från produktionsgolvet, kvalitetsansvarig, produktionschef, ledning och så vidare.

På så sätt får du också en bättre uppfattning av vilka behov olika avdelningar har och vilken kravbild som finns på MES-systemet. Det här steget sparar också tid och pengar. Om du inte involverar rätt personer från start finns en stor risk att alla inte kommer vara nöjda och att du i efterhand behöver lägga till funktioner eller kanske till och med leta efter en ny lösning.

Du kan alltid börja smått

Vi brukar rekommendera att du börjar med att satsa på en lösning med snabba resultat. Med andra ord, börja med den lösning som tar kortast tid att implementera och som kostar minst. Då kan du även se snabbare avkastning.

Proof of Concept (PoC)

Proof of Concept, förkortat PoC, kopplar an till ovanstående stycke och visar vägen framåt. Om du har börjat implementera en lösning och ser bra resultat är det enklare att ta nästa steg. Då kan du välja att lägga till mer funktioner, rulla ut lösningen på flera linjer eller implementera samma lösning i flera fabriker.

Inför MES - Åtta tips varav ett är team

Ta stöd om det känns krångligt!

Om du fortfarande har svårt att komma igång kan det vara smart att ta hjälp från en samarbetspartner. Ett MES-system är en av de mest omfattande lösningarna i produktionsbranschen. Vi hjälper dig gärna både i förarbetet med en så kallad Digital Assessment, då går vi igenom och analyserar var ditt företag befinner sig i digitaliseringsarbetet, men vi föreslår också kompatibla MES-system.

Eftersom vi tillhandahåller lösningar kan vi även hjälpa dig med implementering och installation. Du har också tillgång teknisk support alla vardagar, vidareutbildningar och löpande service.

Så inför du MES: steg-för-steg
Ladda ner vår guide

Ladda ner vår steg-för-steg-guide där vi ger mer fördjupande tips på hur du inför ett MES-system. Följ dessa 8 steg för en framgångsrik implementering!

Boka en Digital Assessment

Här kan du enkelt skicka in en förfrågan för en Digital Assessment.

Namn(Obligatoriskt)
Ange din e-post om du vill att vi återkommer hit.
Alternativt anger du ditt telefonnummer om du vill bli uppringd.
Fler insights