Home Insights 5 steg för en lyckad digitalisering

5 steg för en lyckad digitalisering

I dagens digitaliserade värld talas det mycket om möjligheten att analysera data. Syftet är ofta att optimera produktionsprocesser, det vill säga ta datadrivna beslut. Vad många däremot inte tänker på är att det krävs flera grundläggande faktorer som behövs implementeras innan denna optimering är möjlig. För att slippa operatörers manuella hantering och stora Excel-ark fyllda med produktionsdata behövs en strukturerad digitalisering. I nedanstående text presenterar vi en metod med 5 steg för en lyckad digitalisering.

5 steg till en lyckad digitalisering

5 steg för en lyckad digitalisering

1. Anslut produktionssystem till dina programvaror

Det första steget för en lyckad digitalisering börjar med att koppla samman alla produktionssystem och programvaror. Anslutningen gör att systemen kan kommunicera med varandra.

2. Modellera data för att skapa en kontext

Efter anslutningen har upprättats börjar produktionssystemen kommunicera med dina programvaror. Data behövs dock modelleras för att vi ska kunna förstå informationens kontext, så som vilken fabrik, linje eller linjedel de tillhör.

3. Arkivera data för en överblick

För att kunna övervaka och analysera vår produktion över tid, behövs arkivering av data. Arkivering lagrar data för historisk analys och prediktiv styrning/Machine Learning.

4. Visualisera data för användbarhet

Det fjärde steget innefattar visualisering av data. Visualisering innebär att rätt information presenteras till rätt person på rätt sätt. Det innebär mer specifikt att information görs användbar genom att anpassas efter användaren.

5. Optimera produktionen med insikter från data

En framgångsrik implementering av tidigare steg skapar förståelse för sambanden inom produktionen. Således kan datadrivna beslut tas för att optimera produktionen! Optimering kan innefatta minskning av energiförbrukning, råvaror, kassation och bättre planering.

Hur ska du ta nästa steg?

Digitalisering är ett viktigt steg mot en mer framgångsrik produktion. Reflektera gärna över din organisations förutsättningar och identifiera ert nuläge samt varför ni befinner er där. Finns kommunikation mellan era produktionssystem? Om ja, har ni verktygen som behövs för att förstå och använda er data?

Om det fortfarande känns otydligt eller om din organisation har svårigheter med digitaliseringsprocessen, tveka inte på att kontakta oss! Vi är erfarna experter inom branschen som gärna hjälper dig att ta nästa steg mot en digitaliserad produktion.

Fler insights