Home Insights Digitaliserat vatten

Digitaliserat vatten

Digitaliserat vatten
Novoteks produkter och kunskap hjälper er att lösa samhällets krav på vattenproduktion, nu och i framtiden!

Novoteks produkter och kunskap hjälper er att lösa samhällets krav på vattenproduktion, nu och i framtiden!

Du har hört talas som att vattnet ska digitaliserats, men vad innebär det egentligen?

Vad digitaliserat vatten innebär idag

Vi presenterar här 3 steg hur du digitaliserar din anläggning:

Steg 1. Uppkoppling

De flesta system idag har möjlighet till kommunikation men är inte sammankopplade. Men hur får du dem att kommunicera med varandra?

Genom våra lösningar kan ni koppla samman era olika system och dela informationen på ett säkert och pålitligt sätt. Samla all information på ett och samma ställe och få en överblick över din anläggning.

KEPServerEX är en flexibel och skalbar lösning för anslutning, övervakning och styrning av olika system. Plattformen kommunicerar med över 150 olika PLC: er och annan automatiseringsutrustning så som HMI/SCADA-system, realtionsdatabaser och MES/ERP-system. Detta löser utmaningar relaterade till skalbarhet och centralisering för hela kommunens vatten och avloppsverk samt förbättrar och förenklar åtkomsten till produktionsdata.

Steg 2. Datalagring

När du har kopplat samman alla dina system behöver du lagra denna data på ett smart och smidigt sätt.

Våra dataloggningslösningar erbjuder robust och effektiv informationshantering, där ni kan lagra all data lättillgängligt för alla användare. Det finns en uppsjö av möjligheter och färdiga kopplingar till olika analysverktyg. Välj själva ut relevant data från den samlade information för analysering och utvärdering. Olika användare kan använda informationen på olika sätt, till exempel ta fram produktionsrapporter, processanalyser och Ai.

Proficy Historian är en processdatabas utformad för insamling, lagring och distribution av stora mängder produktionsdata. Databasen fungerar som en viktig informationsplattform för Industri 4.0 och ger dig tillgång till trender, analys och rapportering. Den är en skalbar processdatabas, med hundra till hundra miljoner taggar per server och kan växa i linje med din verksamhets behov. Data samlas in i millisekunder och komprimeras innan de lagras så att de inte påverkar hastighet eller prestanda.

Proficy Historian erbjuder även:
  • Hög datasäkerhet
  • Uppkoppling mot molnet
GE Digital Proficy Historian DataCollector

Steg 3. Visualisering

Ni har nu sammankopplat era system, hittat ett sätt att smidigt lagra all er information, nu behöver ni ett enkelt sätt att kunna visualisera det.

Operatörer är beroende av en bra översikt över maskiner och utrustning. Systemet tillåter operatörer att övervaka, styra och visualisera alla aspekter av verksamheten. I korthet vet operatörerna vad som är viktigt och kan vidta lämpliga åtgärder för att öka effektiviteten och minska kostnaderna.

Övervaka och styr vattenproduktionen med den mest kompletta HMI/SCADA-lösningen på marknaden, Proficy iFIX.

Få full översikt på ditt vattenverk eller reningsverk med grafiskt användargränssnitt och layout enligt ”high performance HMI”. 

Proficy iFIX erbjuder även:
  • Gör det möjligt för användaren att utnyttja maskinutrustning bättre och mer effektivt
  • En säker plattform med hög tillgänglighet
  • Mobil lösning ger alltid tillgång till anläggningen och dess status
  • Säkerställer färre driftstörningar, bättre kvalité, nöjdare kunder och lägre kostnader.

Tycker du fortsatt att det är en utmaning?

Novotek har erfarenheten, kunskapen och produkterna för att hjälpa er.

Kontakta oss så hjälper våra produkt- och applikationsspecialister er att hitta den rätta lösningen just för er.

Förr vad det personer med specialkompetens som fick samla och analysera data.
Idag är arbetet enkelt och det finns verktyg som gör jobbet åt er.

Läs mer om produkterna som nämnts ovan
KepserverEX

KEPServerEX från Kepware är bransch- och automationsindustrins ledande kommunikationsplattform.

Läs mer
Proficy Historian

Få marknadens mest kraftfulla processdatabas, utvecklad för att hantera produktionsdata.

Läs mer
Proficy HMI/SCADA iFIX

Övervaka och kontrollera produktionen med den mest kompletta HMI/SCADA -lösningen på marknaden.

Läs mer
Fler insights