Home Insights 10 tips på hur du moderniserar ditt HMI / SCADA-system

10 tips på hur du moderniserar ditt HMI / SCADA-system

Gammal industriell infrastruktur kan göra det svårt att möta dagliga utmaningar för industrianläggningar och tillverkande företag. Lyckligtvis finns det kostnadseffektiva sätt att lösa dessa utmaningar. Vi delar med oss ​​av 10 tips på hur du moderniserar ditt HMI/SCADA-system.

1. Håll dig uppdaterad med den senaste versionen av SCADA-programvara och operativsystem

Många industriföretag har fortfarande gamla, ibland mycket gamla, versioner av SCADA-programvara. Genom att implementera regelbundna uppdateringar får du tillgång till nya funktioner och förbättrar systemtillgängligheten. Dessutom slipper du säkerhetsrisken som uppstår om systemet inte uppdateras. Att fortsätta använda ett föråldrat system kan leda till högre kostnader.

Detta är ett grundläggande steg. Innan man fortsätter med moderniseringen, är det viktigt att både SCADA-programvaran och operativsystemet är uppdaterade med de senaste versionerna och patchar. Detta gör att du kan börja med rätt plattform, där allt är klart för nästa steg.

Påminnelse: Windows 7 nådde utgångsdatumet i januari 2020 och Windows 8:s utgångsdatum är satt till nästa år, januari 2023. Uppdatera de gamla operativsystemen!

2. Standardisera SCADA-implementeringen 

Definiera standarder för det övergripande SCADA-systemet. Detta gäller applikation, konfiguration, säkerhet, arkitektur och fjärråtkomst. Standardisering hjälper dig att minska fel och kostnader och öka operativ effektivitet.

Med konsekvent representation och fasta rutiner reduceras fel mellan flera intressenter. Personalen får en kortare inlärningskurva, företaget kan snabbare genomföra driftsättning och enklare underhållet. Standardisering bidrar också till att säkerställa livslängden. Dessutom tillåter taggnamns-konventioner dig att dra fördel av OPC UA: Bläddra i OPC UA-källor och skapa din SCADA-procesdatabas automatiskt.

3. Utveckla en Disaster Recovery Plan

En Disaster Recovery Plan kan starta i en mindre skala, till exempel kan det finnas en versionshanteringsplan relaterad till säkerhetskopiering och återställning. Sedan kan du lägga till en mer långsiktig plan och överväga ett redundant system.

Du kan bygga redundans på alla nivåer: från SCADA-servrar, nätverksredundans och klientredundans. Målet är att ingen data går förlorad. En “Disaster Recovery Plan” är mer än att vara säker på att ingenting går förlorat – det är en viktig del av att förbättra tillgängligheten. 

4. Implementera ett bra historiksystem

Skapa en plan för att samla in, lagra och distribuera din data. För att styra en anläggning effektivt behövs rätt data vid rätt tidpunkt.

Överväg en fabrikstäckande historikdatabas som Proficy Historian. Programvaran kan utökas och skalas allt eftersom dina system växer, och integrerar med andra system. Modern teknik gör information tillgänglig för intressenter som inte är direkt kopplade till SCADA, men som behöver data för att fatta beslut – till exempel inköps- eller planeringsteam.

5. Bygg effektiva larmprocedurer

En bra larmstrategi innebär mindre buller, snabbare reaktioner, ökad produktivitet och säkrare drift. Med En bra larmstrategi innebär mindre störningar, snabbare reaktionstid, ökad produktivitet och säkrare drift. Det finns standarder för effektiv larmhantering, till exempel ANSI/ISA-18.2.

6. Digitalisera arbetsprocesser

Varje anläggning har driftmanualer som i de flesta fall är i pappersform. Du kan nu gå från dessa manualer till att integrera dem direkt i SCADA-systemet. Med hjälp av elektroniska arbetsinstruktioner i SCADA-systemet kan du starta ett arbetsflöde, guida operatörer steg för steg och öka operativ effektivitet. På detta sätt uppnås även ”best praxis” och förenklar utbildning av nya operatörer.

Digitalisering av dina rutiner säkerställer repeterbarhet och efterlevnad av standarder. Du kan utföra rätt åtgärder och hjälpa till att förhindra misstag.

7. Dela information på hela företaget

SGenom att tillhandahålla information på en hel anläggning, företag eller organisation ger en helhetssyn som ökar det interna samarbetet. Dessutom skapar en centraliserad informationshantering en gemensam överblick som ser likadan ut på olika avdelningar och fabriker. 

8. Dra fördel av anpassad visualisering

I stället för att alla anställda har samma SCADA-bildskärm kan du ge varje person exakt den information och funktioner de behöver. Moderna HMI/SCADA-processbilder ger dig möjlighet att anpassa vyerna efter din yrkesroll. Detta kan vara en smartphone, surfplatta eller PC.

På så sätt får rätt person, rätt information.

9. Modellbaserad navigering

Med modern HMI/SCADA kan du dra fördel av industristandarder för att organisera din datamodell till en anläggningsmodell. Detta innebär att din data struktureras och utifrån hur anläggningen ser ut. Användare kan därmed snabbt och enkelt navigera utifrån anläggningsmodellen.

10. Implementer High Performance HMI

High Performance HMI som strukturerats enligt ISA 101-standarderna förbättrar operatörens effektivitet, med en enkel och konsekvent design. Användare känner igen och förstår information snabbare, vilket gör det lättare att upptäcka larm och övervaka sin produktion.

Vill du se ett exempel på modern HMI/SCADA?
Kolla in HMI/SCADA iFIX eller Proficy Cimplicity från GE Digital.

Den här artikeln skrevs ursprungligen av Alicia Bowers Millinger på GE Digital.
Läs den på GE Digitals hemsida här.

Fler insights