Home Insights Vad är Smart Factory?

Vad är Smart Factory?

Smart Factory, eller en Smart fabrik är en samling av uppkopplade givare, maskiner och produktionssystem för att kontinuerligt samla in och dela data. Genom att automatisera behandlingen av den insamlade informationen förbättras processer och beslut.1

Smart Factory

Allt startar med data

Vi befinner oss i en era av Industrial Internet of Things och Internet 4.0, och detta påverkar hur vi ser på data. Vi kan samla in data och återanvända den och ju längre tiden går, desto mer data samla vi in.

Studier visar att 70 % av den data som samlas in inte används.2 Varför är det så?

Den samlade datan är svår att nå och är svår att analysera. All data är som ett fundament i den smarta fabriken, den är grunden i digital transformation.

Termen digital transformation används idag flitigt inom industrin, men vad det egentligen handlar om är att omvandla de analoga signalerna som vi använder varje dag på produktionsgolvet till digital information. Pappersdokumentation på verkstadsgolvet är sällan korrekt. Den är inte uppdaterad och det finns massor av luckor och saknar tydlighet i vad operatören ska göra. Det gör att vi förlitar oss på att personer som har varit med länge i företaget har kunskapen i huvudet. Detta utgör en risk eftersom värdefull information kan gå förlorad om/när denna personal byter jobb, går i pension eller liknande. Vi behöver pålitlig och konsekvent information som kan nås av alla när som helst.

Det är här Smart Factory kommer in i bilden!

Smart Factory (även kallad Smart Manufacturing eller MES) är en samling lösningar som kan köras lokalt eller i molnet. Den förbättrar din produktionsverksamhet genom integration av fabrikens alla system, och för samman digitalisering med tillverkningens fysiska värld.

Proficy Smart Factory

GE Digital erbjuder en samling lösningar som digitaliserar hela produktionsprocessen, precis som vi har beskrivit ovan. Denna produkt heter Proficy Smart Factory och består av dataintegration, IIoT, Machine Learning och prediktiv analys.

Med den här lösningen får du verktygen till en digitaliserad produktion som…

…  Reducerar kostnader

Genom att balansera resurser, energi och produktivitet kan din tillverkningsverksamhet minska lager, identifiera kostsamma produktionsstopp, minska energi- och energiavfall.

… Förbättrar kvalité

Fånga kvalitetsdata och relaterad spårbarhetsinformation, samtidigt som du utför analys av processorienterade och produktorienterade data, och klassificerar material som kassation, utanför specifikationsgränser eller återkallade produkter.

… Ger en ökad och snabbare produktion

Förbättra leveransprestanda, reagera snabbt på förändringar, få uppdaterad insyn på alla pågående leveranser, förenkla introduktionen av nya produkter i produktionen och förkorta processen från beställning till leverans.


Vill du veta mer?

Ladda ner nedastående white paper eller titta på webinaret om Smart Factory for Discrete Manufacturing från GE Digital.

Ladda ner produktbladet

Källor:

Låt oss berätta mer!

Våra produktspecialister hjälper dig att hitta det de bästa lösningarna för ditt företag.

Kontakta oss gärna för mer information.

 

Kontakta oss
Fler insights