Home Insights Smart Factory öppnar möjligheter inom Lean och cirkulär ekonomi

Smart Factory öppnar möjligheter inom Lean och cirkulär ekonomi

Inom industribranschen nämns ofta hållbarhet, kassation och den ökade betydelsen av AI samt Machine Learning. Oftast integreras dessa koncept i vår programsvit, Smart Factory. Men på vägen mot en mer hållbar verksamhet och en grönare planet, kan koncepten hamna i konflikt med varandra. Lösningen finns i en digital transformation, där digitalisering av infrastrukturen skapar fler konkurrensfördelar genom cirkulär ekonomi.

Infografik över cirkuläritets resan

En cirkulär ekonomi är mer än ett hållbarhetsinitiativ. Det är ett transformationsverktyg som hjälper verksamheter att tjäna och spara pengar genom att utnyttja sina resurser maximalt. Kassation räknas som ett förlorat värde i en cirkulär ekonomi, varav etablerade produktionsmetoder som Lean ges en betydande roll. Lean möjliggör ’’cirkuläritetsresor’’ med målet att upptäcka och eliminera kassation.

Vad är Lean Circularity?
Lean Circularity, även kallat C-Lean, är ett konceptuellt ramverk som förenar Leans strykor med en cirkulär ekonomi. Ramverket kombinerar Lean-verktyg och metoder med principer inom cirkulär ekonomi, i syfte att uppnå cirkuläritet och ökad effektivitet inom tillverkande verksamheter.

Eliminera inte bara kassation – tjäna pengar på det!

Endast 25-30% av alla utsläpp och avfall kan härledas till privatpersoner. I jämförelse kommer störst andel av globala utsläpp, upptill 75%, från organisationer (Project Drawdown). Om vi vill reducera vår påverkan på planeten, måste industrin ligga i framkant och agera vägvisare.

Många industrier (68%) har redan börjat integrera Lean-koncept, exempelvis Muri (processöverbelastning), Mura (variabilitetssignaler) och Muda (kassation). I tillägg används visualiseringsverktyg som värdeflödesanalys (VSM).

Förmågan att eliminera kassation helt och hållet kanske inte är möjligt – men om vi kan omvandla kassationen till en värdefull resurs har vi ett bra utgångsläge. Nedan kan du läsa hur Skjern Paper har reducerat kassation och användning av kemikalier med hjälp av AI och Machine Learning.

Beskrivning av hur Skjern Paper använt sig av Circular Economy

I GE Digitals whitepaper, Lean Manufacturing in the Age of the Industrial Internet, diskuterar GE Digital hur deras kunder har använt sig av Lean-drivna programvarulösningar för att uppnå upptill 15% bättre arbetskraftsutnyttjande. 15% reducerade tid i tillverkningsprocesserna vilket genererade snabbare reponstid. Genom att även optimera produktionen, fick de förbättrad leveransprecision.

GE Digitals Smart Factory möjliggör Lean Circularity

GE Digital utvecklar ständigt nya cirkulära lösningar som hjälper industriföretag att betrakta kassation som värdefulla resurser. De har kunder som använder Historian-, automations- och Analytics-lösningar för att upptäcka och skapa värde av kassation och uppfylla lagstadgade rapporteringskrav. Verksamheterna har identifierat nya nyckeltal, som både säkerställer ständiga förbättringar inom verksamheten och gagnar samhället i stort.

Resultaten av att implementera Lean produktion med Smart Factory inkluderar:

Infografik över hur Lean och Smart Factory
Kundernas cirkulära framgångsresor
Cincinnati’s “Smart Sewer” 

Minskade spill och sänkte sina kostnader från $0,8/liter till $0,03/liter med hjälp av processdatabasen Proficy Historian och HMI/SCADA-lösningar. Programvaran hjälpte Cincinnati att upprätta ett «Wet Weather Operational Optimisation System» med visualisering och övervakning. Implementerade styrning som bidrog till att minska spill med mer än 1500 miljoner liter per år och säkerställde myndighetskrav.

Läs mer
SAGW automotive

Reducerade inspektionskostnader med 40%, fick en 20% ökning av TAK/OEE, en 30% minskning av lagerhållning och en 80% minskning av lagerutrymme med GE Digital HMI/SCADA och Proficy MES. Att eliminera manuellt pappersarbete bidrog till bättre data för beslutsfattare.

Läs mer
Gallo Glass Company

Förbättrade kvalitet, säkerhet och effektivitet med hjälp av GE Digital HMI/SCADA styrning och processvisualisering. Optimering av produktion reducerade både kassation och stilleståndstid med 25%, vilket årligen minskade driftkostnaderna med 5 miljoner USD. Optimering av försörjningskedjan, genom att själva producera både glas och tappning, gjorde att Gallo Glass Company kunde säkerställa leverans Just-In-Time.

Läs mer

Tre utmaningar med tre lösningar

Med utgångspunkt i existerande kunders resultat, har vi identifierat tre utmaningar med förslagna lösningar.

  • Mätbarhet – Det krävs en omfattande mängd data för att upprätta relevanta nyckeltal och lämpliga åtgärder. I den cirkulära ekonomin strävar vi bortom traditionella produktionskalkyler och inkluderar även sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter av varje resurs som används.
  • Konsten att använda mindre – Det finns en ständig press att reducera förbrukning (material, energi, produktionsutrustning) för att uppnå cirkuläritets-och hållbarhetsmål samt uppfylla myndighetskrav. Därav krävs förmågan att mäta, minska och optimera användningen på process-, utrustnings- och produktnivå.
  • Spårbarhet – En stor utmaning inom cirkuläritet finns i att förstå varje produkts historia, både på del- och materialnivå. Lösningen är att spåra råvaror, komponenter och produkter, för att förstå kvalitet, prestanda, sammansättning och dess historia (tex. återvunnet material). Insikterna kan användas i operativa strategier inom återanvändning, återvinning, marknadsföring och produktdifferentiering.

Hur ser framtiden ut?

Verksamheter agerar utifrån att 73% av konsumenterna är villiga att ändra sitt konsumentbeteende. Trots att en fulländad cirkulär ekonomi ligger i framtiden, så har GE Digital de verktyg som din verksamhet behöver för att nå dit. Implementering av Smart Factory-teknologi är ett viktigt steg på vägen mot Lean Circularity.

För miljön, samhället och vår framtid är Smart Factory och Lean Circularity vår tids största industriella möjlighet.

Låt oss berätta mer!

Vill du veta mer om hur du kan anpassa Smart Factory, Lean och cirkulär ekonomi till din verksamhet?

Kontakta oss gärna för mer information, så hjälper våra produktspecialister dig

Kontakta oss
Fler insights