Home Insights Industri 4.0: Ta del av den fjärde industriella revolutionen

Industri 4.0: Ta del av den fjärde industriella revolutionen

Tillverkningsindustrin befinner sig idag i en fas av så stor förändring att vi kallar dem den fjärde industriella revolutionen. Vad innebär dessa förändringar, och hur kommer de att påverka industrin i framtiden?

När vi talar om den industriella revolutionen hänvisar vi ofta till de förändringar som ägde rum i Storbritannien mot slutet av 1700-talet. Användningen av extern kraft som ånga, kol, vindkraftverk och vattenhjul gjorde produktionen mer effektiv. Mot andra hälften av 1800-talet tog Tyskland och USA upp tävlingen, och med elektronik som kunde driva maskiner var massproduktion möjlig. Den andra industriella revolutionen var på gång. I mitten av 1900-talet gick vi in ​​i en ny industriell revolution igen.

Nu, femtio år senare, står vi inför ett nytt skifte. Den cyberfysiska revolutionen ger återkoppling i realtid mellan maskinstyrenheter, sensorer, historiska data, affärssystem och analyssystem. Befintlig teknik är ansluten på ett nytt sätt för effektivitet och kostnadsminskning. Detta är grunden för den nuvarande, fjärde industriella revolutionen.

Sammansättningen av avancerad digital teknik

Begreppet industri 4.0 användes först av Siemens och andra tyska företag. Termen är nära besläktad med “The Industrial Internet”, som uppfanns av General Electric och flera stora amerikanska företag. Bakgrunden för begreppen var ett mål att skapa en digital strategi för de kommande decennierna. Medan “The Industrial Internet” fokuserar på egenskaperna hos utrustning och system, handlar industri 4.0 om omfattande dataflöde i en fabrik eller en anläggning. Gemensamt är ett grundläggande mål att samla in data effektivt, göra analyser och skicka tillbaka data. Detta gör det möjligt för användare att fatta bättre beslut baserat på insikt.

Industri 4.0 med smartfabrikk

Idag hänvisar industri 4.0 till sammansättningen av avancerad, digital teknik som används inom industrin. Detta inkluderar Big Data, analytics, IIoT, molntjänster, AI, maskininlärning, robotik, sensorer och digitala tvillingar. Målet är att ansluta den fysiska och digitala världen med hjälp av utrustning, internetanslutning, data och analys. Digitalisering och integration är nyckelbegrepp. Genom att digitalisera utrustning och system och säkerställa integration i hela verksamheten finns allt på plats för ytterligare kostnadseffektivitet och ökad produktivitet.

Industri 4.0: En nödvändighet för framtiden

Alla industriella revolutioner har inneburit stora förändringar i processer och produkter, liksom vilka företag som har blivit marknadsledande. Med bransch 4.0 på uppgång i stora företag över hela världen förväntas en dramatisk ökning av datavolymen under de kommande åren. Nyckeln är att kunna se, analysera och agera på data, när som helst och var som helst. Denna datatillgång beräknas vara värd miljarder dollar årligen, inom olika branscher. 

Under 250 år har industrin gått från ångdrivna maskiner till avancerad digital teknik som kan förutsäga produktionsprocessen. Vi har redan applikationer som fattar automatiska beslut baserade på data och kommer troligen att se mer av det i framtiden. Avancerad teknik har kommit för att stanna och är en nödvändighet för att kunna övervaka produktion och produkter, utföra automatisk service och underhåll, ge närmare insikt mellan företag och kunder och kunna säkerställa gröna och hållbara produktionsprocesser.

Vi vet inte var tekniken finns om 50, 20 eller bara 10 år – men vi på Novotek hjälper till att skapa den. Vill du ta del av den fjärde industriella revolutionen?

Läs mer
AI, Analytics och Machine Learning

Använd AI, Analytics och Machine Learning för automatiserad dataanalys.

Analytics
Fler insights