Home Insights High Performance HMI – kom igång!

High Performance HMI – kom igång!

Forskning visar att 90 % av företag samlar in industriella data, men endast 30 % analyserar den och ännu färre, bara 2 %, använder informationen. Med så mycket pengar som spenderas på datainsamling, varför använder inte företagen data bättre? Svaret kan vara enklare än vi tror. Även om företag samlar in stora mängder data är den ofta otillgänglig och svår att tolka. Lyckligtvis är detta en barriär som snabbt kan tas bort. I de fyra stegen nedan visar vi hur High Performance HMI kan göra viktig databaserad information lättillgänglig. 

Vi presenterar här 4 steg om hur du kommer i gång med att utnyttja din data med hjälp av High Performance HMI :

Steg 1:
Samla ditt team

Lyckade High Performance HMI-projekt har en sak gemensamt: Nyckelintressenter involveras tidigt i projektet. Detta gör att teamet får en gemensam förståelse för utmaningar och utifrån det skapa de bästa lösningarna. Det är viktigt att operatörerna ingår i detta team – de kan avgöra projektets framgång.

Steg 2: 
Låt teamet vara en del av processen

Det räcker inte att samla en grupp intressenter för att ”brainstorma”, för att sedan alla ska gå tillbaka till sitt. Hela teamet bör ha planerade möten för att få ett optimalt resultat. Dessa hållpunkter är avgörande för att hela teamet ska känna sig delaktiga under processen, och eventuella farhågor kring förändringarna kan diskuteras tidigt. Resultatet är att det med större sannolikhet skapar en enighet kring projektet.

Steg 3:
Dokumentera och dela mer

Skriv ner allt du gör! Dokumentation av beslut, lärande och planer är kritiska för att kunna samordna teamet och veta vem som ansvarar för vad.  

Steg 4: 
Välj lågt hängande frukt

I början av ett projekt är det ofta ett stort engagemang och hög motivation. Men allt eftersom teamet återgår tillbaka till sina dagliga uppgifter kan det vara svårt att upprätthålla detta. Ett effektivt sätt att hålla alla fokuserade under lång tid är att ta med lågt hängande milstolpar i projektplanen. På så sätt håller du teamet motiverat att fortsätta, samtidigt som du visar din framtidsvision.

High Performance HMI
Enkla, väldesignade High Performance HMI-hjälper operatörer att se problem i processen omedelbart.

När det gäller High Performance HMI bilder, finns det ett antal enkla förbättringsmöjligheter

Nedan hittar du sju alternativ som kan implementeras för att göra stor skillnad. 

 • Tydliga operatörsbilder
  En bild säger mer än tusen ord. Bygg tydliga operatörsbilder med High Performance HMI objekt för enkel visualisering.
 • Visa trendobjekt
  Siffror berättar inte alltid hela historien. Genom att visa trender ser du snabbt vad som kommer att förbättras eller försämras med tiden. Detta påverkar operatörernas agerande, både omedelbart och i framtiden.
 • Uppdatera dina bilder och PID-schema
  Illustrationer som efterliknar rör och andra systemelement på ett realistiskt sätt kan göra det svårt för operatörer att snabbt se problem. Förenkla bilderna och se till att de visar det aktuella tillståndet för din utrustning.
 • Ta bort störande visuella element
  Detta inkluderar gradientfärger, animationer och blinkande objekt. Dessa designelement distraherar operatören, vilket gör att ögat dras till dem i stället för de som behöver uppmärksamhet.
 • Lägg till eller ändra bakgrundsfärg för att förbättra kontrasten
  Våra ögon är tränade att leta efter kontraster. Att ändra bakgrundsfärgen på skärmen kan förbättra vår förmåga att bearbeta visuell information.
 • Gruppera processområden
  Gör det enkelt för ditt team att se relaterade processer sida vid sida, även om de är fysiskt åtskilda. 
 • Konsekventa typsnitt, måttenheter och namn
  Konsekvens är nyckeln till att bearbeta visuell information. Detta är en enkel lösning som snabbt kan göra det lättare för operatörerna att fokusera på det som är kritiskt.

Denna artikel skrevs ursprungligen av Aaron Knight.
Läs mer på GE Digitals hemsida.

Är du redo att implementera High Performance HMI ?
Läs mer om konceptet här.

Fler insights