Home Insights Digital transformation i 7 steg

Digital transformation i 7 steg

Vi har kartlagt stegen i den digitala transformationscykeln. Se var ditt företag ligger och hur du kan gå vidare till nästa steg.

Digital transformation, digitalisering eller industri 4.0. Oavsett vilken term som används involverar begreppet ny teknik som förändrar företagens sätt att arbeta, och som blir alltmer nödvändiga för industriföretag som vill förbli konkurrenskraftiga på dagens marknad.

Vart befinner ni er på digitaliseringsresan?

För företagsledare som är på väg att börja med digitalisering kan paraplybegreppet «digital transformation» ge liten klarhet. Vi har delat in digitaliseringsresan i sju specifika steg, så att du enkelt kan se var du är. Oavsett om du är i början av er digitalisering, eller redan är aktivt i färd med att förbättra verksamheten, visar vi dig vilka åtgärder du kan genomföra för att gå vidare till nästa steg.

Steg 1: Värdera vart ni är idag

Alla digitaliseringsresor är olika, men det första steget är alltid detsamma: Att veta vart ni ska börja och vad ni vill förbättra. Det aktuella läget inkluderar processer, utrustning, hur bra företaget är på att ta till sig ny digital teknik, ledarskap, personalens kompetens och tillgängliga resurser.

Bedömningen av ert nuvarande läge är en viktig del av en framgångsrik digital transformation. Eventuella felaktigheter i detta steg kan påverka resultaten senare. Det kan innebära att digitaliseringsresan tar längre tid, eller att ni inte når de resultat ni önskar.

Steg 2: Lägg en strategi

Om du ser på digital transformation som en resa måste du veta var din destination är. I detta skede är det väsentligt att föreställa sig vad en framgångsrik digitalisering innebär. Är målet att öka produktionseffektiviteten genom att förbättra arbetsflödet och automatisera delar av verksamheten? Vill du skapa en kultur av ständigt lärande och utveckling? Eller vill du uppnå en total förändring från er nuvarande verksamhet, till en ny mer anpassningsbar modell?

Beskriv den mest optimistiska visionen om hur företaget kommer att fungera för att uppnå bästa resultat under de kommande fem till tio åren. I nästa steg kommer detta slutmål att definieras utifrån förmågor, tekniska möjligheter och praktiska processer, så att ambitionerna kan förankras i verkligheten.

Steg 3: Utforska möjligheter

Med en överblick över vart ni befinner er idag och vad ni vill uppnå kan du fundera på vad som är möjligt att implementera med teknik. Detta innebär inte bara implementering av ny teknik, utan även användning av befintliga system för effektivare teknik.

Att utforska konkreta möjligheter hjälper dig att undvika att sätta upp ambitiösa mål som inte kan uppnås. En god förståelse för modern teknik är avgörande för att göra detta steg i digitaliseringsresan till en framgång.

Steg 4: Lägg en plan, steg för steg

Efter att ha utforskat dina möjligheter kan du börja lägga en plan för den digitala transformationen. Det kommer att löna sig att skapa en “roadmap” med definierade etapper som det är realistiskt för företaget att uppnå. Om möjligt bör dessa steg kopplas till delmål som ni kommer överens om tillsammans i det team som levererar digitaliseringsprojektet.

Förutom att definiera omfördelning av befintliga system och processer, samt investera i ny teknik, bör du också identifiera specifika steg för att hantera de nya resurser digitaliseringen leder till. Det kan till exempel vara industridata. Att definiera en datorstrategi kan bidra till den övergripande digitala transformationen, samt göra framtida initiativ enklare och effektivare.

Steg 5: Definiera detaljer

När ni har beskrivit stadierna av er digitala transformation kan ni lägga till detaljer i planen genom att definiera delprojekt. Det är viktigt att arbeta nära den arbetsgrupp som berörs mest av de föreslagna förändringarna, såsom ingenjörer eller byggledare, för att säkerställa att projektet är praktiskt och att alla förstår målet.

Precis som med tidigare steg kräver att definiera detaljer en förståelse för vad teknik kan och inte kan göra. Det är viktigt att ha ett nära samarbete med distributionsteamet för att se exakt hur projektet kan ta form. Vad kan befintliga system göra? Hur stor kapacitet har fältteamen för att implementera lösningar och var upplever de mest värde?

Steg 6: Grundläggande arbete

För att kunna bygga nytt är det viktigt att börja med en stark grund. I detta steg måste processer och teknik anpassas eller införas för att ligga till grund för framtida digitaliseringsaktiviteter. Detta innebär att sätta upp enheter och system för effektiv datagenerering och insamling, med förmåga att analysera historisk information i nya system.

Många industriföretag har redan system som gör detta, till exempel SCADA-system eller Historian-mjukvara. I dessa fall bör ni ha en process som säkerställer att uppgifterna hanteras effektivt och är tillgängliga i framtiden. För företag med bassystem på fältnivå kan ni etablera en plattform för data som kan delas och analyseras över företagets avdelningar.

Oavsett vilken teknisk nivå företaget befinner sig på är det viktigt att detta steg baseras på funktionalitet. Arbetet ska ge kortsiktiga verksamhetsvinster, samtidigt som det ska få på plats system och praktiska eller digitala resurser som data, för större projekt i framtiden.

Steg 7: Transformativa möjligheter

Det sista steget innebär implementering av större system och processer som bygger på grundsystemet, och gör att företaget kan ändra den befintliga verksamhetsmodellen eller väsentligt förbättra den nuvarande verksamheten, beroende på mål.

Det här steget handlar om aktiviteter som markerar en stor förändring. Det kan till exempel vara att använda ett kraftfullt industrisystem för att stödja mer omfattande dataanalys, eller att skapa en strukturerad datastrategi för att underlätta en kultur av kontinuerlig utveckling för både chefer och ingenjörer.

Även om detta är det sista steget i omvandlingscykeln måste företagen fortsätta att bygga vidare på detta för att förbättra sig och förbli konkurrenskraftiga. Aktiviteter i detta skede ska inte bara ses som ett mål i sig, utan ett steg mot att nå ett meningsfullt affärsresultat.

Projektet är avslutat! Se över vad ni åstadkommit, går det att förbättra? Starta transformationscykeln igen.
Läs mer
Industriell IoT

Novotek erbjuder Industri 4.0 och IIoT lösningar för tillverkning, livsmedel, läkemedel, gruvindustri, metallindustri, vatten och fastighetsstyrning

Läs mer
Industri 4.0: Ta del av den fjärde industriella revolutionen

Tillverkningsindustrin befinner sig idag i en fas av så stor förändring att vi kallar dem den fjärde industriella revolutionen. Vad innebär dessa förändringar, och hur kommer de att påverka industrin i framtiden?

Läs mer
Fler insights