Home Insights Dataloggning – lokalt eller i molnet?

Dataloggning – lokalt eller i molnet?

I den här kortintervjun berättar Stephen Pavlosky, Vice President of Product Management på GE Digital, mer om världens första kombinerade lokala och molnbaserade dataloggning. Dessutom nämner han vilka möjligheter som har skapats, vad som händer med lokal dataloggning efter att molnet tar alltmer plats och på vilka sätt industriföretagen gynnas av lösningen.

Dataloggning molnet eller lokalt

Vad är nytt och spännande med hur vi kan hantera industriella data?

Definitivt molnbaserat OT-datahantering. Många CIOs och CODs har tagit beslutet att nyttja molnet och ERP, Data Lakes samt MES finns redan i den miljön.  Analysverktyg för OT-data finns också redan i molnet men vad som har saknas fram tills nu, är möjligheten att flytta OT-data till ett företags molnmiljö till en rimlig kostnad. Och då syftar jag till all OT-data.

Varför är detta så spännande?

Detta ger oss OT-data med rätt tidsupplösning för analyser och förståelse, vilket ger förbättrad optimering och förbättrade resultat. Tidigare, det vill säga när det inte fanns möjlighet att blanda transaktionsdata med OT/processdata, var förståelsen begränsad. Men möjligheten att överföra stora mängder OT-data till molnet förbättrar resultatet av analyser.

Betyder det här att lokal dataloggning inte längre är relevant?

Nej. Lokal dataloggning är fortsatt relevant, de är designade att hantera stora volymer av strömmande process-/tidsseriedata. De tillhandahåller inbyggda, tillförlitliga datainsamlingsverktyg som är utformande för industrin. Några konkreta exempel är hundratals industriella protokoll, hantering av nätverksstabilitet och industriell datakomprimering. Nu behöver du inte välja om du vill logga lokalt eller i molnet – vi tillhandahåller världens första kombinerade lokala och molnbaserade dataloggning.

Förutom att stödja analys och optimering, hur gynnar det här industriföretag?

Jag kan dela ett exempel från mitt eget företag. GE Aviation använder Proficy Historian för att hantera OT-data i 32 tillverkningsanläggningar och att hantera den mängden data är kostsamt. Genom att gå från 32 separata system till en enda distribution av Proficy Historian på AWS, så minskar GE Aviation hanteringskostnader och stilleståndstid drastiskt. Samtidigt blir värdet, skalbarheten och tillförlitligheten förbättrad. GE Aviation räknar med att minska sina infrastrukturkostnader med mer än 20% och kommer också förbättra systemtillgängligheten genom att eliminera över en månads planerat driftstopp. Dessutom möjliggörs ett gemensamt datalager som är tillgängligt för tusentals företagsomfattande anställda. Det är imponerande resultat genom att kombinera beprövad dataloggning med molnet!


Vill du veta mer om molnbaserade lösningar?

Steve Pavlosky, GE Digital, delar nyheter inom OT-data

Stephen Pavlosky

Vice President of Product Management,

GE Digital

Fler insights