Home Insights Bekämpa översvämningar med automatisering

Bekämpa översvämningar med automatisering

Varje vinter drabbas Storbritannien av stormar som leder till problem för elnätsoperatörer, med allt från strömavbrott till skador på vattentillgångar. På grund av de förutsägbara säsongsbetonade översvämningarna, har effektiva automationssystem visat sig vara en allt viktigare investering för att hjälpa vattenoperatörer att hålla tillgångarna funktionella. Här förklarar George Walker, verkställande direktör för vattenverksautomationsspecialisten Novotek Storbritannien och Irland, hur programvaruinstallationer kan hålla vattennätverk flytande under översvämningar.

UK Met Office tillkännager nya stormnamn varje september, vilket officiellt startar stormsäsongen för Storbritannien. Under senhösten 2021 utnämnde Met Office de två första stormarna under två veckor. De gav även prognosen att från mitten av december förväntade de sig att ytterligare sex stormar skulle drabba landet som leder in i det nya året.

Trots stormsäsongens förutsägbarhet påverkar den elbolag och skapar betydande problem. I kölvattnet av stormen Arwen den 26 november 2021 förblev cirka 3 000 hem i norra England utan ström i mer än en vecka. Detta återspeglar utmaningen med hårt säsongsbetonat väder för energibolag – en utmaning som eskalerar i takt med de globala klimatförändringarna.

Ett för stort överskott av vatten orsakar problem i vattennätet

Om tillgångar som pumpstationer blir översvämmade på grund av stora mängder nederbörd eller översvämmande ytvattenkällor kan det orsaka ytterligare översvämningar i bostäder och lokaler. Det är av denna anledning som vatten- och avloppsföretag enligt Water Industry Act 1991 är skyldiga att säkerställa att deras system är motståndskraftiga och att området de betjänar har effektiv dränering.

Ändå är det ingen enkel uppgift att säkerställa motståndskraften i vattennätet på grund av nätets storlek och antalet distribuerade tillgångar. Det är av den anledningen som vattenoperatörer är beroende av system för övervakning och datainsamling (SCADA) på avlägsna platser och, i allt högre grad, en effektiv datahanterings- och kontrollplattform. De lokala styrsystemen är nödvändiga för att noggrant övervaka och kontrollera utrustningen, men ett effektivt övergripande system gör det möjligt att på distans åtgärda problem när de kommer.

Novotek UK arbetar rutinmässigt med vattenbolag över hela Storbritannien. Detta för att hjälpa dem att etablera effektivare automationsinställningar för att underlätta beslutsfattning på distans på ett effektivt sätt. En av de utmaningar som ofta dyker upp är datasilos, där fältingenjörer kan ha tillgång till relevant data som är värdefull men otillgänglig för andra team. Lyckligtvis är detta bäst – och enklast – åtgärdat med ett övergripande system som samlar in data och presenterar olika synpunkter för olika intressenter.

Alla system kommer inte att vara väl positionerade för att ge användarna flexibla datavyer och kunna säkerställa en effektiv reaktion på översvämningar. Helst bör en industriell automationsplattform också ha effektiv datavisualisering, såväl som prediktiv analys som kan använda lokalt insamlade data för att förutse sannolikheten för tillgångsskador eller avbrott. Dessa attribut gör det möjligt för operatörer att enkelt koordinera ett effektivt och snabbt svar på säsongsbetonade översvämningar när de inträffar, i de mest sårbara eller riskfyllda delarna av ett nätverk innan ytterligare problem uppstår.

När vinterstormar fortsätter att bli vanligare och mer slagkraftiga måste vattenoperatörerna vara allt mer beredda att bekämpa effekterna och upprätthålla drifttiden för nättillgångarna. Automatisering har länge varit en nödvändighet på grund av verksamhetens omfattning, men effektiviteten i automationsinstallationer har aldrig varit så viktiga.

Läs mer
Vatten och Avlopp

Vatten och avlopp (VA) är ett av de segment som finns representerat i alla våra länder. Vi levererar produkter och lösningar inom området tillsammans med våra partners.

Läs mer
Fler insights